xs
xsm
sm
md
lg

กกร.หั่นจีดีพี-ส่งออกปี 63 ลดอีก จ่อยื่นรัฐขยายมาตรการเยียวยาถึงสิ้นปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กกร.หั่นจีดีพีและการส่งออกปี 2563 ลงอีก โดยจีดีพีลงมาเป็น -9% ถึง-7% ส่งออก -12%ถึง -10% หลัง ศก.ไทยยังไร้แรงขับเคลื่อนทั้งส่งออก ท่องเที่ยว แถมผวาโควิดระบาดรอบสอง ยื่นนายกฯ ตั้งคณะทำงานฟื้นฟู ศก.คล้าย ศบค.ขับเคลื่อน จ่อชงทีม ศก.ใหม่ขยายมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิดที่จะทยอยสิ้นอายุให้ถึงสิ้นปี เอสเอ็มอีจ่อรับข่าวดี Solf Loan ธปท.5 แสนล้านเตรียมปรับเกณฑ์

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกร.ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2563 ลดลงเป็น -9%ถึง -7% จากเดิม -8% ถึง -5% การส่งออกเป็น -12% ถึง -10% จากเดิม -10% ถึง-7% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคงเดิมที่ -1.5 %ถึง 1.0% ทั้งนี้เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยังขาดแรงขับเคลื่อนสำคัญจากภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก ขณะที่มาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ต่างๆ กำลังจะสิ้นสุดลงซึ่งจะส่งผลต่อการจ้างงานที่ยังเปราะบาง

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญภาคเอกชน รวมถึง กกร.หารือเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งเอกชนได้เสนอให้รัฐตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูเศรษฐกิจเหมือนกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่มีหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้าร่วมเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดย กกร.จะตั้งคณะทำงานร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อร่วมกันจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจเสนอรัฐต่อไป

นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยจะมีการผลักดันแผน 4 เรื่อง เพื่อให้เกิดผลได้จริง ได้แก่ 1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness 2. การยกระดับการเกษตรมูลค่าสูง 3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในธุรกิจเป้าหมาย และ 4. การยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาค ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวแล้วจะนำไปหารือและเสนอให้มีมาตรการช่วยเหลือจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ในเร็วๆ นี้
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นว่าโควิด-19 นั้นมีผลกระทบยาวนานกว่าที่คิดและยังคงการกังวลระบาดรอบสอง ดังนั้น เห็นว่ามาตรการเยียวยาต่างๆ ของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการและจะทยอยหมดลงในช่วง ส.ค.-ก.ย. ทั้งการยืดชำระหนี้ การช่วยเหลือแรงงาน ฯลฯ รัฐบาลควรต่ออายุไปจนถึงสิ้นปีเพื่อรักษาระดับการจ้างงาน

“นายปรีดี ดาวฉาย ที่มีชื่อจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจนั้น หากเป็นตามนี้ก็ถือว่าดีเพราะก็เคยอยู่ใน กกร.ย่อมรับรู้ปัญหาและมาตรการต่างๆ ที่ กกร.เคยเสนอ เราก็คงจะนำมาเสนอต่อ” นายสุพันธุ์กล่าว

นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู ตัวแทนสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) 5 แสนล้านบาท ที่มองว่าการปล่อยสินเชื่อยังได้น้อยอยู่นั้น เร็วๆ นี้ ธปท.ร่วมกับสถาบันการเงินจะมีการประกาศเงือนไขใหม่ที่จะให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนนี้ได้ง่ายขึ้น อาทิ การลดขนาดกิจการลง
กำลังโหลดความคิดเห็น