xs
xsm
sm
md
lg

“กรมเจ้าท่า” ผนึก “สพฉ.” ยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าเอ็มโอยู “สพฉ.” ยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำ สร้างความเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพมาตรฐาน ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการทางน้ำ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานฯ ในการลงนามระหว่างกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข ในบันทึกความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำ เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในด้านปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการทางน้ำ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภาพรวม เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการกำกับ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเกิดความเชื่อมั่นตลอดการเดินทางในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำมาโดยตลอด โดยหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับฯ

คือ การสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางน้ำของหน่วยงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการกำกับ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และจากความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ มาตรฐาน

การลงนามนี้นับเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ได้รับอุบัติเหตุทางน้ำเจ็บป่วยขณะเดินทางด้วยเรือ รวมถึงประชาชนในพื้นที่เกาะได้รับการดูแลด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางน้ำอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย นำส่งโรงพยาบาลจนพ้นภาวะวิกฤต

จากกรณีเรือเฟอร์รี่ (ราชา 4) ได้รับอุบัติเหตุบริเวณเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะสามารถนำความสำเร็จจากความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ลงสู่ภาคปฏิบัติให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก มีความรุนแรงสูงต้องได้รับการรักษาและนำส่งด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่เหมาะสมและทันท่วงที จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการลงได้

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเป็นกระทรวงที่มีภารกิจหลักในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงการกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ ดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชน

ความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันขยายขอบเขตการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ครอบคลุมถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทางน้ำ เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุประสบภัยทางน้ำได้ทันเวลา

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวว่า กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการกำกับดูแลการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีความยินดีและมีความพร้อมในการรองรับความร่วมมือร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในด้านการปฏิบัติงาน พัฒนา และฝึกอบรมร่วมกัน

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้เล็งเห็นถึงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำเป็นสิ่งสำคัญ และพร้อมที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการผลักดันมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านมาตรฐานเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ท่าเรือและผู้ประกอบการท่าเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในด้านการปฏิบัติการฉุกเฉินทาง6น้ำ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการทางน้ำ และขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน ให้ปฏิบัติติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความร่วมมือฯ ที่ตั้งไว้


กำลังโหลดความคิดเห็น...