xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงคมนาคมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“คมนาคม” จัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ ๖๘ พรรษา ทศมราชัน” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่องาน “เถลิงฉัตรกษัตรา เฉลิมพระชนม์ 68 พรรษา ทศมราชัน” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมีนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

โดยงานนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรออนไลน์ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ใต้ต้นโพธิ์ทอง ซึ่งออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปกรรมและภูมิสถาปัตยกรรมอันงดงามและทรงคุณค่าของ “เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” อาคารจัตุรมุขโถงทรงไทย ที่มีหน้าบันแต่ละด้านประดับเป็นลวดลายที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์แห่งราชสกุล “มหิดล”

ภายในนิทรรศการนำเสนอเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน ต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่มีต่อกระทรวงคมนาคมอย่างใหญ่หลวง โดยทรงวางรากฐานและพัฒนางานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยตลอดมา

ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการย่อย แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ “พระทศมราชาใต้พระมหาเศวตฉัตร” “พระราชจริยวัตรงดงามด้วยพระเมตตา” “องค์จอมทัพผู้กล้าแห่งจอมทัพไทย” “ทรงพระปรีชาเกรียงไกรในด้านการบิน” “ทรงเป็นขวัญแผ่นดินด้านสาธารณสุข” “ทรงใส่พระราชหฤทัยส่งเสริมทุกกรณียกิจ” “ทรงอนุรักษ์สรรพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” “ทรงพร้อมผดุงศิลปวัฒนธรรมให้ยืนนาน” “ทรงสืบสานโครงการพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช” และ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” นอกจากนี้ ยังประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบด้วย “รูปสัตว์หิมพานต์” อย่างวิจิตรตระการตา

ส่วนด้านหน้าของกระทรวงฯ มีการประดับไฟตกแต่งและกำแพงเมืองจำลองกรุงรัตนโกสินทร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรม “จารึกวัดโพธิ์” ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามด้วยภาพสัตว์หิมพานต์ และลวดลายโบราณ ซึ่งสามารถสแกน “QR Code” เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าหิมพานต์แต่ละชนิด ควบคู่กับข้อมูลเบื้องต้นโครงการสำคัญต่างๆ ของกระทรวงฯ ที่แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เช่น สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 (แม่น้ำเมย/ตองยิน) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและภาพลงโทรศัพท์มือถือได้


กำลังโหลดความคิดเห็น...