xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำพสกนิกรจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล “ในหลวง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (28 ก.ค.) เวลา 19.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับ จุดเทียนชัยเพื่อประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล

จากนั้นนายกรัฐมนตรีนำกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสร้างความกินดีอยู่ดี และความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจนการสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัยใดๆ ทรงห่วงใย ทรงติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดำริเป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมกว่า 46,000 กิจกรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชาติ และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้

ในศุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วพระราชอาณาจักร รวมตั้งจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ “ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญ ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัฐิติกาลเทอญ”ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ