xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นำคณะจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประยุทธ์” พร้อมภริยา นำ ครม.จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.๑๐ ก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชัน

วันนี้ (28 ก.ค.) เวลา 19.00 น. ที่เวทีใหญ่ท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา และภริยา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ พร้อมภริยา ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมคู่สมรส ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และภาคประชาชน เข้าร่วม

โดยเมื่อนายกฯและภริยา ถึงบริเวณท้องสนามหลวง ขึ้นสู่เวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำวันทยหัตถ์ วางพุ่มทอง พุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ ทำวันทยหัตถ์ แล้วจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนายกฯกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2563 ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของ ครม. และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่ชุมนุมพร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบาเพ็ญ พระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปัดเป่าทุกข์ร้อนแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ทรงตั้งพระราชปณิธานโดยมั่นที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีและความสุขสวัสดิ์แก่อาณาราษฎร ตลอดจน การสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ยามบ้านเมืองประสบปัญหาโพยภัยใดๆ ทรงห่วงใย ทรงติดตามข้อมูลข่าวสาร และพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันสถานการณ์ ทั้งได้มีพระราชดาริเป็นแนวทางให้รัฐบาลและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนาไปปฏิบัติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมใจกันน้อมนำมาจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมกว่า 46,000 กิจกรรม เพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีแก่คนในชาติ และ ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้


ในศุภวาระมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั่วพระราชอาณาจักร ร่วมตั้งจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พลานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสาราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จานงสิ่งใด ขอจงสฤษดิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ”

จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชัน และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี