xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง ร.๑๐

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (21 ก.ค.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63

พล.อ.วิทวัส ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำคณะทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณ ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

จากนั้นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะลงนามถวายพระพรและถวายพระพรออนไลน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ที่ www.ombudsman.go.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...