xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ ย้ำปัดเอื้อใครแก้ระเบียบสรรหาเลขาฯ ทำให้เกิดความชัดเจน ส.ค.รู้ผล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปธ.ผู้ตรวจฯ แจง ปัดแก้ระเบียบสรรหาเลขาฯ เอื้อประโยชน์ให้ใคร ยันทำให้เกิดความชัดเจน เพราะหวังได้มืออาชีพ คาด ส.ค.ได้ตัว

วันนี้ (21 ก.ค.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดรับสมัครเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แทน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย ที่หมดสัญญาจ้างไปเมื่อวันที่ 19 ก.ค.ว่า สำนักงานได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม มีผู้สมัคร รวม 3 คน จากนี้จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วย อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินปัจจุบัน รวม 5 คน จะเริ่มประชุมในเดือนสิงหาคม เพื่อประชุมพิจารณา คิดว่ารอบเดียวก็จะน่าได้ผู้เหมาะสม 1 คน เพื่อเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณา แต่ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินจะเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอหรือไม่ก็ได้ หากไม่เห็นชอบก็จะเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ ทั้งนี้ คาดว่า จะสามารถได้เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ช่วงกลางเดือนกันยายน ส่วนขณะนี้การปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานก็จะมีรองเลขาธิการ ทำหน้าที่รักษาการแทนเลขาธิการ

พล.อ.วิทวัส ยังปฏิเสธว่า ไม่ได้มีบุคคลในใจที่ตัวเองต้องการให้เป็นเลขาฯ จึงมีการแก้ระเบียบการสรรหาเลขาธิการเพื่อที่จะเอื้อต่อบุคคลดังกล่าว แต่ที่แก้ระเบียบเพราะมีคำที่อาจเป็นปัญหาทำให้ต้องมีการตีความ เนื่องจากระเบียบเดิมบัญญัติคุณสมบัติผู้สมัครไว้ว่า “ต้องเคยดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร” จึงอาจถูกตีความรวมไปถึงนายก อบต. นายกเทศมนตรี ประกอบกับช่วงปลายปีมีข่าวจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ก็อาจทำให้อดีตผู้บริหารท้องถิ่นบางคนที่เบื่อและอาจอยากมาทำงานในองค์กรตรวจสอบมายื่นสมัคร จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขให้ชัดเจนโดยกำหนดถ้อยคำชัด ว่า ต้องเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับอธิบดี รองเลขาหรือเทียบเท่า และจะต้องมีประสบการณ์ในหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐมาไม่น้อยกว่า 15 ปี เพื่อให้สังคม หรือแม้ผู้ตรวจเองเกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่จะมาเป็นเลขาฯมีประสบการณ์จริง การแก้ระเบียบจึงไม่ได้หวังว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ใคร


กำลังโหลดความคิดเห็น...