xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ ยุติเรื่องร้องอดีต สนช.พ้นตำแหน่งไม่ถึง 10 ปีนั่ง ป.ป.ช. ชี้ไม่อยู่ในอำนาจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
เลขาผู้ตรวจฯ เผยยุติเรื่องร้องอดีต สนช.พ้นตำแหน่งไม่ถึง 10 ปีได้รับความเห็นชอบเป็น ป.ป.ช. ชี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน-ใช้อำนาจตาม รธน.จึงไม่อยู่ในอำนาจผู้ตรวจฯ

วันนี้ (14 ก.ค.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติยุติเรื่องที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่า การที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการและส่งรายชื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 10 ปี มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 (18) พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยผู้ตรวจฯ เห็นว่า การที่นายศรีสุวรรณจะขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา 23 (1) จะต้องเป็นกรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่กรณีนี้เป็นการร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานดังกล่าว เป็นลักษณะการใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจทางบริหารหรือทางปกครองโดยเทียบเคียงได้กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 46 ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัยได้ กรณีเรื่องร้องเรียนของนายศรีสุวรรณ จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่ และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน


กำลังโหลดความคิดเห็น...