xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับพิจารณาอดีต สนช.ถูกตัดสิทธิ สมัครเป็น กสม.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนของ นางจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร และพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาลักษณะต้องห้ามและวินิจฉัยว่า นางจินตนันท์ และพลเอกนิพัทธ์ มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และถูกตัดสิทธิในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสั่งการให้สำนักกฎหมายและคดีเร่งตรวจสอบรวบรวมข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน รอบคอบ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือขอให้ประธานกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย