xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ รับเรื่องวินิจฉัยปมร้องส่งศาลตีความ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ชได้หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (แฟ้มภาพ)
เลขาฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยมติที่ประชุมรับเรื่อง “ศรีสุวรรณ” ยื่นวินิจฉัยปมร้องส่งศาลตีความ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช.ได้หรือไม่

วันนี้ (9 มิ.ย.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับเรื่องที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นขอให้ตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง วินิจฉัยว่าการที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภา และคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส่งรายชื่อนายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งพ้นจากตำแหน่งมายังไม่ครบ 10 ปี มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 11 (18) ให้วุฒิสภาเห็นชอบเป็นว่าที่กรรมการ ป.ป.ช. เข้าข่ายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัยและได้สั่งให้สำนักกฎหมาย เร่งรวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดูว่ามีเหตุตามที่มีการร้องหรือไม่ ก่อนจะเสนอผู้ตรวจฯ พิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ผู้ตรวจฯ เข้าใจดีว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งหาข้อยุติและสังคมให้ความสนใจ ก็จะรีบพิจารณาโดยเร็ว นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ตรวจยังมีมติรับเรื่องที่นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย ยื่นขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของวุฒิสภาทั้ง 90 คน สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 108 ข.(1) (3) และ (9) หรือไม่ เนื่องจากเคยเป็น สนช.มาก่อน ไว้พิจารณาด้วย แต่เรื่องดังกล่าวเพิ่งจะมีการยื่นเรื่องจึงยังอยู่ในชั้นของการแสวงหาข้อเท็จจริง


กำลังโหลดความคิดเห็น