xs
xsm
sm
md
lg

“อิทธิพร” นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต.ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมถวายสัตย์ฯเป็นพนักงานรัฐที่ดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“อิทธิพร” นำเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกต. ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ยึดความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน

วันนี้ (21 ก.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นายปกรณ์ มหรรณพ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ นายฐิติเชษฏ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงาน กกต. ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช 2563

นายอิทธิพร ได้นำกล่าว ว่า ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพนักงานของรัฐที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์ คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป

หลังจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมใจกันร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างพร้อมเพรียง


กำลังโหลดความคิดเห็น...