xs
xsm
sm
md
lg

กทพ.เดินหน้าออกแบบทางด่วนใหม่ “บูรพาวิถี-เลี่ยงเมืองชลบุรี” เชื่อมอีอีซี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กทพ.เดินหน้าทางด่วนใหม่ “บูรพาวิถี-เลี่ยงเมืองชลบุรี” เชื่อมอีอีซี เปิดรับฟังความเห็น เลือกรูปแบบทางขึ้นลงแก้จราจรหน้าอมตะซิตี้

วันนี้ (15 ก.ค.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผลการคัดเลือกแนวสายทาง และรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมของโครงการ) งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี โดยมีนายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านการบริหาร) กทพ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนแกรนด์บอลรูม โรงแรมรัตนชล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และ บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ทำการคัดเลือกแนวสายทางและรูปแบบทางขึ้น-ลงที่เหมาะสมกับโครงการ คือทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า และทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกรูปแบบทางขึ้น-ลงของโครงการ พบว่ารูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณถนนบ้านเก่า รูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลงใหม่เพื่อเชื่อมต่อถนนบ้านเก่า) มีความเหมาะสมที่สุด

สำหรับรูปแบบทางขึ้น-ลงทางพิเศษบูรพาวิถีที่จุดสิ้นสุดโครงการ บริเวณถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี พบว่ารูปแบบที่ 2 (ออกแบบทางขึ้น-ลงเชื่อมต่อถนนเลี่ยงเมือง โดยจุดสิ้นสุดทางพิเศษบนถนนเทพรัตน ทางขึ้น-ลง เชื่อมต่อสะพานทางแยกต่างระดับหนองไม้แดง) มีความเหมาะสมที่สุด

“งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเชื่อมต่อทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี จะช่วยลดการตัดกระแสจราจรบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรบนโครงข่ายถนนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งระบบอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเพื่อรองรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป”

สำหรับแนวสายทาง มีจุดเริ่มตันเป็นทางยกระดับเชื่อมต่อจากจุดสิ้นสุตของทางพิเศษบูรพาวิถี
ในปัจจุบัน มีแนวสายทางเป็นโครงสร้างทางยกระดับอยู่บนเกาะกลางของถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3) ผ่านด้านหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร คลองตำหรุ เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361) มีจุดสิ้นสุดแนวสายทางโครงการบริเวณถนน กม.1+100 ของถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 4.50 กิโลเมตร

โดยมีระยะเวลาศึกษา 360 วัน (วันที่ 15 พ.ค. 62-วันที่ 8 พ.ค. 63) วงเงินค่าศึกษา 24. 5 ล้านบาท ซึ่งได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางโครงการเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนเทพรัตนช่วงทางลงทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณด้านหน้านิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี และโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถรองรับปริมาณจราจรได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
กำลังโหลดความคิดเห็น...