xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ จับมือ ธ.ก.ส.ดันเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินตนเอง ก่อนใช้ค้ำประกันกู้เงิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ ธ.ก.ส.ผลักดันเกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินตนเองก่อนนำมาใช้เป็นหลักประกันขอกู้เงิน เผยยังได้มอบสินเชื่อให้เกษตรกร 2 รายที่นำไม้ยืนต้นมาใช้ค้ำประกัน เตรียมลุยให้ความรู้ที่อ่างทอง พิษณุโลก หวังกระตุ้นเกษตรกรและประชาชนเห็นความสำคัญปลูกไม้ยืนต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มพื้นที่ป่าให้แก่ประเทศ

น.ส.ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงพื้นที่ไปยังธนาคารต้นไม้บ้านหนองจิก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เพื่อชี้แจงถึงนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง และนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อนำไปต่อยอดทำการเกษตรหรือใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ กรมฯ ธ.ก.ส. และกรรมการธนาคารต้นไม้ ได้ร่วมกันตรวจวัดและประเมินมูลค่าไม้ยืนต้นของเกษตรกรที่แสดงความประสงค์ขอใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ และ ธ.ก.ส.ได้มอบวงเงินสินเชื่อแก่เกษตรกร จำนวน 2 ราย วงเงินสินเชื่อรวม 520,437.09 บาท โดยได้นำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันจำนวนรวม 30 ต้น ได้แก่ ยาง 23 ต้น แดง 1 ต้น ประดู่ป่า 1 ต้น มะหาด 1 ต้น รกฟ้า 1 ต้น เสลา 1 ต้น และ พะยอม 2 ต้น

ทั้งนี้ กรมฯ และ ธ.ก.ส.ยังมีกำหนดการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ อีก เช่น อ่างทอง และพิษณุโลก เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไม้มีค่า ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้มีค่าเพื่อการออม อนุรักษ์ เพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มแหล่งออกซิเจนให้แก่ประเทศ

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563) มีผู้ขอนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว จำนวน 105,381 ต้น มูลค่ารวม 131,649,237.00 บาท

นายอดิเรก วงษ์คงคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาชนบท ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้มาตั้งแต่ปี 2555 ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,848 ชุมชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านต้นต่อปี และเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไม้ยืนต้นนั้นมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายและลงทุนประกอบอาชีพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...