xs
xsm
sm
md
lg

กรมการค้าต่างประเทศจัดอบรมความรู้ส่งออก-นำเข้าออนไลน์ผ่านแอปฯ ZOOM

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศขานรับกระแส New Normal ปรับกลยุทธ์จัดอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้า ช่วยผู้ประกอบการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และลดการเดินทาง ตอบโจทย์นโยบาย Social Distancing

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้า กฎ ระเบียบ และการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าต่างๆ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายและลดการเดินทางมาติดต่อกับกรมฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Social Distancing และเพื่อให้สอดรับกับกระแส New Normal

ทั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นทุกวันพุธของเดือน ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00-14.30 น. ยกเว้นวันพุธที่ 8 ก.ค. 2563 โดยในวันพุธที่ 1 ก.ค. 2563 จะอบรมเรื่อง “กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ” วันพุธที่ 15 ก.ค. 2563 อบรมเรื่อง “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ” และวันพุธที่ 22 ก.ค. 2563 อบรมเรื่อง “กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT”

นายกีรติกล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กรมฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งออก-นำเข้าสินค้า ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการออกหนังสือสำคัญการส่งออก-นำเข้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันการค้าแบบดิจิทัล และสามารถขอรับบริการจากกรมฯ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM มาแล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2563 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ประกอบการได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสอบถามประเด็นที่สงสัยกับวิทยากรโดยตรง อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีความต้องการให้กรมฯ จัดฝึกอบรมในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามหัวข้อการจัดฝึกอบรม และกำหนดการผ่านหน้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 0-2547-4830 และ 0-2547-4838 สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385


กำลังโหลดความคิดเห็น...