xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ เตรียมจัดสัมมนาชี้ช่องใช้ประโยชน์ “อาร์เซ็ป” หลังเป้าลงนามปลายปีใกล้เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตกลง “อาร์เซ็ป” หลัง 15 ชาติขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมาย คาดแล้วเสร็จเดือนนี้เพื่อเตรียมความพร้อม และชี้ช่องการใช้ประโยชน์ ก่อนสรุปเสนอ ครม.พิจารณาเดือน ต.ค. ขอความเห็นชอบลงนามเดือน พ.ย.ที่เวียดนาม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ จะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค. 2563 เป็นต้นไป โดยเตรียมจัดสัมมนาทั้งแบบออนไลน์ (Webinar) และการจัดสัมมนาแบบเชิญผู้เข้าร่วมมารับฟังและซักถามในห้องสัมมนาแบบพบปะกันจริงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องอาร์เซ็ป สาระสำคัญของการเจรจาอาร์เซ็ป การเตรียมเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการเจรจาอาร์เซ็ปของไทย

โดยการจัดสัมมนาจะให้ความรู้เกี่ยวกับอาร์เซ็ป ทั้งเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และประโยชน์ที่ไทยจะได้จากอาร์เซ็ป เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และเตรียมการที่จะใช้ประโยชน์ หลังจากที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ และยังจะใช้โอกาสนี้รับฟังข้อกังวลที่จะนำไปสู่การเยียวยาช่วยเหลือได้ตรงจุดด้วย

สำหรับความคืบหน้าการลงนามความตกลงอาร์เซ็ป ขณะนี้สมาชิก 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ กำลังอยู่ระหว่างการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายของความตกลงทั้ง 20 บท รวมถึงการหารือข้อสรุปประเด็นปลีกย่อยในส่วนของการเปิดตลาดการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนที่ค้างอยู่ โดยคาดว่าน่าจะจบได้ภายในเดือน ก.ค.นี้ และเมื่อความตกลงสรุปได้ทั้งหมด กรมฯ จะรีบแปลเป็นภาษาไทยออกเผยแพร่ และจากนั้นจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วงเดือน ต.ค. 2563 เพื่อขอความเห็นชอบการลงนามความตกลงอาร์เซ็ปในเดือน พ.ย. 2563 ที่เวียดนาม

ทั้งนี้ แม้อินเดียจะยังไม่เข้าร่วมความตกลงอาร์เซ็ป แต่ในภาพรวมอาร์เซ็ปที่มีสมาชิก 15 ประเทศ ยังถือเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนเดิม โดยมีประชากรรวมกันกว่า 2,200 ล้านคน หรือประมาณ 30% ของประชากรโลก มีมูลค่าจีดีพีกว่า 25.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 29.3% ของจีดีพีโลก และมีมูลค่าการค้ากว่า 10.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 27.4% ของมูลค่าการค้าโลก โดยไทยค้าขายกับสมาชิกอาร์เซ็ปประมาณ 60% ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย มีมูลค่าการส่งออก 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 57% ของการส่งออกทั้งหมด

ความตกลงอาร์เซ็ปเป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุมทุกมิติการค้า ทั้งการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ และการลงทุน โดยต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่เดิมกับประเทศคู่เจรจาทั้ง 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งเพิ่มความร่วมมือประเด็นใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยอยู่ในความตกลงที่อาเซียนทำไว้กับคู่เจรจา 6 ประเทศ เช่น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเคลื่อนย้ายชั่วคราวของบุคคลธรรมดา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ การแข่งขันทางการค้า


กำลังโหลดความคิดเห็น