xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาฯ แนะผู้ประกอบการศึกษาภาษีใหม่ยูเค หลังใช้กฎระเบียบตัวเองดีเดย์ 1 ม.ค.64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศแนะผู้ประกอบการศึกษาอัตราภาษีนำเข้าใหม่สหราชอาณาจักร หลังประกาศใช้กับสินค้านำเข้าจากประเทศที่ไม่มีเอฟทีเอและได้รับจีเอสพี จากกรณีออกจากอียู ดีเดย์ใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เผยสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และภาษีต่ำกว่า 2% ได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนสินค้าส่งออกไทยไปยูเค 20 อันดับแรก มี 5 รายการ ได้เว้นภาษี 9 รายการภาษีลดลง และ 6 รายการคงเดิม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (ยูเค) ได้ประกาศอัตราภาษีศุลกากร ที่จะเก็บกับสินค้านำเข้าจากประเทศที่ไม่มีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับยูเค และประเทศที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) กับยูเค หลังจากที่ยูเคออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) อย่างเป็นทางการ และจะเริ่มใช้กฎระเบียบของยูเคเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และความสะดวกในการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร

ทั้งนี้ ในการปรับลดอัตราภาษีศุลกากร ยูเคจะยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าของยูเค สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอด LED และยางในรถจักรยาน ตลอดจนสินค้าที่ปัจจุบันมีอัตราภาษีที่ 2% หรือต่ำกว่า เช่น เครื่องล้างจาน ตู้แช่แข็ง กระจก สี เพื่อลดภาระด้านพิธีการศุลกากร ทำให้ในภาพรวมสินค้าที่ยูเคนำเข้า 60% จะได้รับการยกเว้นภาษี เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยที่ยูเคยังคงเป็นสมาชิกอียู ที่ยูเคยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าเพียง 47% เท่านั้น ส่วนสินค้าในส่วนที่เหลือ ยูเคจะดำเนินการลดเลิกภาษีศุลกากรผ่านทางการเจรจาจัดทำเอฟทีเอกับประเทศคู่ค้าต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์สินค้าส่งออก 20 อันดับแรกของไทยไปยูเคในปี 2562 พบว่า มีสินค้าจำนวน 5 รายการ เช่น เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำ อาหารสุนัขและแมว และวงจรพิมพ์ ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า และสินค้า 9 รายการ เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ และซอสปรุงรส ที่ภาษีนำเข้าจะลดลง จาก 2.5% เหลือ 2% และจาก 7.7% เหลือ 6% ส่วนสินค้าอีก 6 รายการ ที่คงอัตราภาษีเดิม เช่น ไก่แปรรูป ยังคงอัตราภาษีนอกโควตา แต่เปลี่ยนจากสกุลเงินจาก 1,024 ยูโรต่อตัน เป็น 856 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อตัน และรถจักรยานยนต์ ที่คงอัตราเดิมที่ 6%

สำหรับผู้ผลิตและส่งออกของไทยที่ส่งออกไปตลาดยูเค ต้องศึกษาอัตราภาษีใหม่ ประเมินโอกาสการทำตลาดในยูเค และเตรียมความพร้อม เพื่อการปรับตัวเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าใหม่ของยูเคในรายการสินค้าต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021

ในปี 2562 การค้าไทยกับสหราชอาณาจักรมีมูลค่า 6,260 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 11.04% โดยไทยส่งออก 3,843 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 2,417 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การค้าช่วง 4 เดือนปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.) การค้ารวมมีมูลค่า 1,904.83 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 11.92% โดยไทยส่งออก 1,138.45 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 766.38 ล้านเหรียญสหรัฐ มีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ไก่แปรรูป รถยนต์และอุปกรณ์ แผงวรจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวรจรไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...