xs
xsm
sm
md
lg

“บินไทย” ลดเงินเดือนต่ออีก 3 เดือน หวั่นปัญหา ให้พนักงานสมัครใจยินยอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รักษาการดีดีการบินไทยประกาศลดเงินเดือนพนักงานอีก 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.) แบบให้สมัครใจ และสั่งหยุดทำการบินอีก 1 เดือน “อดีตประธานสหภาพฯ” ชี้คำสั่งส่อผิด กม. เลี่ยงให้สมัครใจแทน เผยมีเงินสด 1 หมื่นล้านพอใช้จ่าย ยันพร้อมฟ้องศาลหากละเมิดหักเงินเดือนผู้ไม่ยินยอม ชี้พนักงานไม่ไว้ใจฝ่ายบริหารแล้ว

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ ครั้งพิเศษ โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ซึ่งมีรายงานข่าวว่าในการประชุมดังกล่าวได้มีมติพิจารณาขยายการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานออกไปอีก 1 เดือน คือถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 จากเดิมที่ได้มีการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมาแล้ว 2 เดือน คือเดือน เม.ย.และ พ.ค. ในรูปแบบอัตราลดแบบขั้นบันได

โดยเมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้มีคำสั่ง บริษัท ที่ 069/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในระหว่างบริษัทฯ หยุดทำการบินชั่วคราว ซึ่งขยายการหยุดบินชั่วคราวออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 โดยให้ผู้บริหาร EVP MD และ VP พิจารณาให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home : WFH) สำหรับงานที่ไม่สามารถมอบหมายให้ทำ WFH ได้ให้พิจารณาตามความจำเป็น

และประกาศบริษัทฯ ที่ 046/2563 แจ้งถึงมติบอร์ด เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2563 เรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 โดยให้พนักงานสมัครใจ ดังนี้

1. พนักงานระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (EVP) บริษัทฯ จ่ายเงินเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ 50%

2. พนักงานระดับผู้อำนวยการใหญ่ (VP) หรือกรรมการผู้จัดการ (MD) บริษัทจ่ายเงินเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ 60%

3. พนักงาน (ไม่รวมข้อ 1 และ 2) บริษัทจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในอัตราขั้นบันได ได้แก่ เงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ปรับลด 10%, เงินเดือนตั้งแต่ 20,001 บาท ถึง 40,000 บาท ปรับลด 25%, เงินเดือนตั้งแต่ 40,001 บาท ถึง 60,000 บาท ปรับลด 30%, เงินเดือนตั้งแต่ 60,001 บาท ถึง 100,000 บาท ปรับลด 35%, เงินเดือนตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ปรับลด 40%

โดยบริษัทจะจัดทำหนังสือยินยอมด้วยความสมัครใจของพนักงานในการรับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนที่ปรับลดลง ให้พนักงานทุกคนลงนาม หรือแสดงเจตนาผ่านช่องทางอื่น ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2563

นอกจากนี้ ยังให้ระงับจ่ายค่าพาหนะทุกประเภทแก่พนักงานทุกระดับ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงหากพนักงานมีความประสงค์ไม่รับเงินเดือนรวมค่าตอบแทนหรือยอมลดเงินเดือนรวมค่าตอบแทนลงในอัตราที่มากกว่าที่กำหนดไว้ หรือประสงค์ใช้สิทธิลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without Pay) ด้วยความสมัครใจ สามารถกระทำโดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

@อดีตประธานสหภาพฯ ชี้คำสั่งลดเงินเดือนส่อผิด กม.

ด้านนายนเรศ ผึ้งแย้ม อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การบินไทย กล่าวว่า คำสั่งรักษาการดีดี แจ้งลดเงินเดือนพนักงานแบบสมัครใจ เดือน มิ.ย.-ส.ค. 2563 เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาทางประเด็นข้อกฎหมาย ขณะที่สองเดือนก่อนหน้านั้นบริษัทฯ ลดเงินเดือนพนักงานโดยมีพนักงานยินยอมเพียง 5,000 คน จากทั้งหมด 21,000 คน แต่รักษการดีดีบอกว่าถ้าไม่ทำจะกู้เงินไม่ได้ พนักงานจึงยอมช่วยบริษัทฯ ซึ่งเมื่อสิ้นเดือน มี.ค. บริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 9,000 ล้านบาท กันค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนพนักงานไว้ 2,500 ล้านบาท โดยกรณีจ่ายเงินเดือนปกติจะใช้ประมาณ 1,176 ล้านบาท แต่เมื่อมีการปรับลดเงินเดือนลงแบบขั้นบันได ทำให้ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่ที่ 840 ล้านบาทต่อเดือน


ขณะที่มีการเจรจาเจ้าหนี้ที่ครบดิว และการหยุดหนี้อัตโนมัติหลังจากยื่นศาลล้มละลาย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลง อีกทั้งในเดือน มิ.ย.ยังมีเครดิตไลน์ในมืออีกส่วนหนึ่ง รวมๆ ตอนนี้มีกระแสเงินในมือประมาณ 10,000 ล้านบาท


ปัจจุบันแม้ว่าบริษัทฯ จะแจ้งหยุดทำการบิน แต่พนักงานส่วนใหญ่ยังคงทำงาน ยกเว้นนักบินและลูกเรือ (ยกเว้นส่วนคาร์โก้ และส่วนที่ต้องทำเที่ยวบินพิเศษ) การลดเงินเดือนจึงไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ขณะที่ในสภาพความเป็นจริงพนักงานการบินไทยจำนวนมากมีเงินเหลือไม่ถึง 15% บางคนติดลบเพราะมีการหักสหกรณ์ เมื่อบริษัทลดเงินเดือน ต้องไปลดการจ่ายสหกรณ์เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือน


อย่างไรก็ตาม เมื่อเป็นการลดแบบสมัครใจ ขอให้บริษัทฯ ทำตามเงื่อนไขเฉพาะพนักงานที่สมัครใจ หากละเมิดไม่ทำตามเงื่อนไขที่ประกาศ ตนได้ประสานกับพนักงานเตรียมดำเนินการฟ้องร้องตามสิทธิ ซึ่งมี 2 แนวทาง คือ ทำหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมสวัสดิการแรงงาน หรือยื่นฟ้องศาล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541


“เรื่องนี้ทราบว่าบอร์ดให้ขยายเวลาลดเงินเดือนออกไป 1 เดือน หรือถึงเดือน มิ.ย. แต่รักษาการดีดี ประกาศออกมา มิ.ย.-ส.ค. หรือลดอีก 3 เดือนแต่ปรับเป็นสมัครใจ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของฝ่ายบริหาร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารไม่จริงใจกับพนักงาน และหากต่อไปต้องมีการลดพนักงาน การยินยอมลดเงินเดือนจะมีผลต่ออัตราเงินเดือนสุดท้ายที่จะนำมาคิดเงินชดเชยอีกด้วย” นายนเรศกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...