xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจ้าท่าเร่งกำจัดผักตบชวาแม่น้ำน้อย เพิ่มพื้นที่รับน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจ้าท่าระดมกำลังและเครื่องมือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแนวแม่น้ำน้อย อยุธยา เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำก่อนเข้าฤดูฝน มิ.ย.นี้ ตามข้อสั่งการ "ประวิตร"

อธิบดีกรมเจ้าท่าตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณแม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) และ นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าวัดช้างน้อย แม่น้ำน้อย ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 (อยุธยา)

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตามการสั่งการของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำไว้สำหรับให้ประชาชนได้ใช้ในภาคเกษตรนั้น

กรมเจ้าท่าได้มีการเปิดหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าวัดช้างน้อย แม่น้ำน้อย เป็นดำเนินการโดยชุดเรือเจ้าท่า ผ.2 ,ชุดเรือเจ้าท่า ผ.6 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการใช้รถตักแบ็กโฮปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณแม่น้ำน้อย อ่าววัดอนุกุญชร ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) ได้ดำเนินการสำรวจด้วยดาวเทียมและให้ข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวเป็น 1 ใน 128 จุด ที่มีผักตบชวาหนาแน่น ครอบคลุมพื้นที่ 593 ไร่ คิดเป็นปริมาณผักตบชวาประมาณ 40,000-45,000 ตัน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ได้มีแผนกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำลพบุรี, แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำน้อย และคลองธรรมชาติ ฯลฯ) ประมาณ 340,800 ตัน ปัจจุบันสามารถกำจัดผักตบชวาฯ ไปได้แล้วประมาณ 217,000 ตัน ผลงานคิดเป็นร้อยละ 63.67 และยังคงปฏิบัติงานต่อไปจนจะแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้ทันการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน แก้ปัญหาอุทกภัย เพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ยังใช้ประโยชน์ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...