xs
xsm
sm
md
lg

รองนายกฯ มอบ GISTDA สำรวจผักตบฯ-วัชพืชในแม่น้ำสายหลัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง มีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA สำรวจผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลักและในจุดเฝ้าระวังสำคัญ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทุกวัน เพื่อร่วมกับกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งวางแผนกำจัดในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานต่อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติทุกสัปดาห์

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร กำชับให้ทุกจังหวัดมอบหมายนายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประชาชนและชมรมคนริมน้ำกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในลำน้ำของชุมชนให้หมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี 2563 โดยให้สำนักงบประมาณเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามแผนที่เตรียมไว้