xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA

GISTDA เผยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสแกนพื้นที่น้ำท่วมโคราชพบบางจุดลด บางจุดเพิ่ม
GISTDA เผยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสแกนพื้นที่น้ำท่วมโคราชพบบางจุดลด บางจุดเพิ่ม
 
วันนี้ (23 ต.ค.) GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 22 ตุลาคม 2564 จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าใน 2 อำเภอ โดยที่อำเภอเ
 

วิทยาศาสตร์

"จิสด้า" เปิดภาพดาวเทียม Sentinel-1 เผยพื้นที่การเกษตร "สุพรรณบุรี " ได้รับผลกระทบแล้วกว่าแสนไร่
"จิสด้า" เปิดภาพดาวเทียม Sentinel-1 เผยพื้นที่การเกษตร "สุพรรณบุรี " ได้รับผลกระทบแล้วกว่าแสนไร่
 
GISTDA รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วกว่าแสนไร่ พบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน วันนี้ (22ต.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูม
 

วิทยาศาสตร์

พื้นที่ไหนลด พื้นที่ไหนเพิ่ม วิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
พื้นที่ไหนลด พื้นที่ไหนเพิ่ม วิเคราะห์ได้ด้วยข้อมูลจากดาวเทียม
 
วันนี้ (19 ต.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISDA รายงานสถานการณ์น้ำท่วมของประเทศไทย ณ เวลานี้ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุด ทั้งเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มาติดตามกันหน่อยครั
 

วิทยาศาสตร์

“จิสด้า” เผยภาพดาวเทียมชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านไร่ และยังเสี่ยงอีก 2 แสนกว่าไร่
“จิสด้า” เผยภาพดาวเทียมชี้พื้นที่ปลูกข้าวภาคอีสาน กระทบน้ำท่วมแล้วกว่า 1.5 ล้านไร่ และยังเสี่ยงอีก 2 แสนกว่าไร่
 
วันนี้ (19 ต.ค.) GISTDA เปิดภาพจากกลุ่มดาวเทียม Sentinel / radarsat/ landsat วิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวบริเวณลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากน้
 

วิทยาศาสตร์

“จิสด้า” เปิดภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 อิทธิพลจากพายุคมปาซุทำให้ชัยภูมิ-นครราชสีมา น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้น
“จิสด้า” เปิดภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 อิทธิพลจากพายุคมปาซุทำให้ชัยภูมิ-นครราชสีมา น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้น
 
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบภาพ 2 ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่ม
 

วิทยาศาสตร์

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำชี
GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำชี
 
GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 10 ต.ค. กับ 16 ต.ค. ริมสองฝั่งแม่น้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ไหลเข้า
 

วิทยาศาสตร์

“จิสด้า” เปิดภาพดาวเทียมน้ำท่วม 10 จังหวัดภาคกลาง เสียหายเกือบ 8 แสนไร่
“จิสด้า” เปิดภาพดาวเทียมน้ำท่วม 10 จังหวัดภาคกลาง เสียหายเกือบ 8 แสนไร่
 
วันนี้ (12 ต.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคกลาง ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ พระนค
 

วิทยาศาสตร์

จิสด้า” เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1  เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาน้ำท่วมอุบลฯ ชี้ 1 เดือน เสียหายเพิ่มขึ้นกว่า 1.4 หมื่นไร่
จิสด้า” เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาน้ำท่วมอุบลฯ ชี้ 1 เดือน เสียหายเพิ่มขึ้นกว่า 1.4 หมื่นไร่
 
GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบ 2 ช่วงเวลาบริเวณอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบ 1 เดือน ตรวจพบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นกว่า 14,000 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นทีเกษตร ชี้ปริมาณน้ำ
 

วิทยาศาสตร์

GISTDA เปิดภาพดาวเทียมล่าสุด  น้ำท่วม 4 จังหวัดอีสานกว่า 3 แสนไร่  "ขอนแก่น-โคราช" หนักสุด
GISTDA เปิดภาพดาวเทียมล่าสุด น้ำท่วม 4 จังหวัดอีสานกว่า 3 แสนไร่ "ขอนแก่น-โคราช" หนักสุด
 
วันนี้ (9 ต.ค.) GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดขอนแก่น
 

วิทยาศาสตร์

จับตา เดือน ต.ค. พายุเตี้ยนหมู่ กับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ปี พ.ศ. 2564
จับตา เดือน ต.ค. พายุเตี้ยนหมู่ กับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ปี พ.ศ. 2564
 
คณะนักวิจัย โครงการวิจัยเข็มมุ่งการบริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม แผนงานการบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ 2สำนักงานการวิจัยแห่งชาติพายุเตี้ยนหมู่ (Dianmu) กับสถานการณ์น้ำและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564อิ
 

วิทยาศาสตร์

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ระบุน้ำเข้าทุ่งต่างๆ ชุมชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวัง
GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม ระบุน้ำเข้าทุ่งต่างๆ ชุมชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวัง
 
วันนี้ (4 ต.ค.) GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-1 พบว่า ขณะนี้มีการระบายน้ำเข้าทุ่งในเขตพื้นที่ภาคกลางอย่างต่อเนื่อง จากภาพจะเห็นว่าทุ่งรับน้ำทั้ง 8 แห่ง ทุ่งผักไห่มีน้ำเข้าทุ่งมากที่สุดกว่า 84,950 ไร่ ตามด้วยทุ่งเจ้าเจ็ด
 

วิทยาศาสตร์

“จิสด้า” เผย 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่วมแล้วกว่า 4 แสนไร่ พบมากสุดที่โคราช-ชัยภูมิ
“จิสด้า” เผย 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่วมแล้วกว่า 4 แสนไร่ พบมากสุดที่โคราช-ชัยภูมิ
 
วันนี้ (3 ต.ค.) GISTDA ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-SkyMed-2 ของวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังรวมทั้งสิ้น 419,194 ไร่ แย่งเป็นพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา 198,
 

วิทยาศาสตร์

แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของ GISTDA คว้า Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของ GISTDA คว้า Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 
19 กันยายน 2564 Space Inspirium ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA คว้ารางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างป
 

วิทยาศาสตร์

ย่านความถี่ที่ กสทช. นำออกประมูลแพ็คเกจสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียม
ย่านความถี่ที่ กสทช. นำออกประมูลแพ็คเกจสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียม
 
ธุรกิจการโทรคมนาคมสื่อสารผ่านดาวเทียมทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 1.68 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องมากถึงร้อยละ 9 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 2.99 ล้านล้านบาทในปี พ.ศ. 2570
 

ผู้จัดการรายวัน

ประธาน กสว. ย้ำการวิจัยระบบโลกและอวกาศ ต้องตอบสนองภาคประชาชน
ประธาน กสว. ย้ำการวิจัยระบบโลกและอวกาศ ต้องตอบสนองภาคประชาชน
 
ประธาน กสว. ย้ำการวิจัยระบบโลกและอวกาศ ต้องตอบสนองภาคประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ได้ให้สัมภาษ
 

วิทยาศาสตร์

GISTDA ร่วมลงนามวิชาการร่วมเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ-ภูมิสารสนเทศ
GISTDA ร่วมลงนามวิชาการร่วมเทคโนโลยีจิตรลดา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศ-ภูมิสารสนเทศ
 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเ
 

วิทยาศาสตร์

"ปกรณ์" ย้ำถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี “กฎหมายอวกาศ”
"ปกรณ์" ย้ำถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมี “กฎหมายอวกาศ”
 
หลังจาก ศรชล.ภาค 3 ได้ประสานความร่วมมือกับ GISTDA และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมวางแผนการเก็บกู้ถังเชื้อเพลิงของจรวดที่ถูกนำส่งขึ้นสู่อวกาศ โดยค้นพบที่บริเวณเกาะแอล จังหวัดภูเก็ต จนภารกิจสำเร็จลุล่วงไปแล้วเมื่อว
 

วิทยาศาสตร์

GISTDA ร่วมมือ สผ. ใช้ข้อมูลจากอวกาศสร้างนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมประเทศ
GISTDA ร่วมมือ สผ. ใช้ข้อมูลจากอวกาศสร้างนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมประเทศ
 
เมื่อวันที่ 22 เม.ย. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรร
 

วิทยาศาสตร์

"จิสด้า" ระบุ "ข้อมูล" จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ คืออาวุธหยุดวิกฤต
"จิสด้า" ระบุ "ข้อมูล" จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ คืออาวุธหยุดวิกฤต
 
นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า ทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่เป็นผลมาจากการจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ โควิด-19 กลายเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำหรับผู้นำกับการตัด
 

วิทยาศาสตร์

5 ภาคีเครือข่าย รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต มุ่งจัดการพลังงานสร้างอากาศบริสุทธิ์
5 ภาคีเครือข่าย รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต มุ่งจัดการพลังงานสร้างอากาศบริสุทธิ์
 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม “Breathe our Future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” พร้อม
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“จิสด้า”เผยภาพดาวเทียมพบน้ำท่วมนครศรีธรรมราช กว่า 1.5 แสนไร่
“จิสด้า”เผยภาพดาวเทียมพบน้ำท่วมนครศรีธรรมราช กว่า 1.5 แสนไร่
 
GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์เผยดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเช้านี้ในหลายพื้นที่ของนครศรีธรรมราช ข้อมูลจากดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 วันที่ 3 ธันวาคม 63 พบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลา
 

ทันเหตุการณ์

จิสด้าชวนรู้ "ดาวเทียมสำรวจ" ตรวจวัดน้ำท่วมได้อย่างไร
จิสด้าชวนรู้ "ดาวเทียมสำรวจ" ตรวจวัดน้ำท่วมได้อย่างไร
 
จิสด้าชวนรู้ ดาวเทียมสำรวจ ตรวจวัดน้ำท่วมได้อย่างไร แนะนำการบันทึกข้อมูลของดาวเทียม 2 กลุ่ม กลุ่มอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ และกลุ่มผลิตพลังงานได้เอง ซึ่งให้ความแตกต่างในการจำแนกพื้นที่น้ำท่วมและแหล่งน้ำธรรมชาติ
 

วิทยาศาสตร์

รองนายกฯ มอบ GISTDA สำรวจผักตบฯ-วัชพืชในแม่น้ำสายหลัก
รองนายกฯ มอบ GISTDA สำรวจผักตบฯ-วัชพืชในแม่น้ำสายหลัก
 
นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง มีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสา
 

ทันเหตุการณ์