xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ห่วงภัยแล้ง สั่งเร่งติดตามสถานการณ์-ดำเนินโครงการแก้ปัญหา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และปริมาณน้ำทั่วประเทศขณะนี้ และย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปติดตามสถานการณ์แล้ว เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่า ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีอากาศร้อน บางพื้นที่ยังมีน้ำน้อยปกติ ไปจนไปถึงน้ำน้อยระดับวิกฤต

นางนฤมล กล่าวว่า จากการหารือในที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้เร่งรัดการดำเนินโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำปี 2562/63 ให้เป็นไปตามแผนประเมินสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์น้ำ ในกรณีปริมาณน้ำไม่เพียงพอถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมถึงให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนปี 2563 ตรวจสอบสภาพอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ และสถานีโทรมาตร เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำปี 2562 ให้แล้วเสร็จในฤดูฝนนี้ โดย กอนช. ได้มอบ GISTDA ตรวจสอบปริมาณวัชพืชและผักตบชวาในแม่น้ำคูคลอง และให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานหน่วยปฏิบัติจัดทำแผนกำจัดวัชพืช