xs
xsm
sm
md
lg

“ประวิตร” ลงพื้นที่นครปฐม ติดตามปัญหาผักตบชวา-วัชพืช สั่งเร่งกำจัดรับน้ำหลากฤดูฝน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประวิตร” ห่วง ปชช.กระทบน้ำท่วม ลงพื้นที่นครปฐมสั่งเก็บผักตบชวาลุ่มน้ำท่าจีน ก่อนน้ำหลากฤดูฝน มุ่งป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำภาคกลาง-ตะวันออก ชื่นชมคนรักน้ำร่วมมือร่วมใจแม้อยู่อย่าง New Normal จากวิกฤตโควิด-19 รัฐพร้อมส่งเสริม แปรรูป-วิจัย แก้ปัญหาผักตบชวา ยั่งยืน

วันนี้ (20 พ.ค.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะได้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม


พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช จากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน, กรมเจ้าท่า, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งของแหล่งผักตบชวา และวัชพืชได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมลุ่มน้ำที่สำคัญจำนวน 25 จุดในเบื้องต้น และหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชซึ่งมีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ ต่อมา GISTDA ได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก พบว่ามีแหล่งผักตบชวา และวัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 128 จุด ใน 29 จังหวัด โดยมีการแบ่งมอบให้ 4 หน่วยงานหลักและ กทม.รับผิดชอบเพิ่มเติมต่อไปพล.อ.ประวิตรได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวาโดยใช้เรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพชีวภัณฑ์ กำจัดผักตบชวาของ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งการแปรรูปผักตบชวาเพิ่มมูลค่าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานอย่างแน่นแฟ้น โดยเร่งรัด เก็บผักตบชวาให้หมดสิ้นก่อนน้ำหลากฤดูฝน ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนคนรักน้ำที่มีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน ที่จัดตั้งโดยกรมการปกครองและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บผักตบชวาและวัชพืชมาโดยตลอด ซึ่ง พล.อ.ประวิตรได้กล่าวชื่นชมในความสามัคคี เสียสละ และให้ความสำคัญต่อการนำผักตบชวากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการนำผักตบชวากลับมาใช้ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทั้งการแปรรูป และการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชุมชนต่อไป


พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังร่วมกันเก็บผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเปิดทางน้ำไหล รองรับฤดูน้ำหลาก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท รวมทั้งขอบคุณชาวชมรมคนริมน้ำที่มีส่วนร่วมรักษาลุ่มน้ำท่าจีน แม้จะอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19.
กำลังโหลดความคิดเห็น...