xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ดึงนักออกแบบปรับภาพลักษณ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI เป้า 10 รายการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” ดึงนักออกแบบปรับภาพลักษณ์สินค้า GI เล็งช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ดันขึ้นชั้นสินค้าพรีเมียม เตรียมลุยปรับโฉม 10 รายการ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตในชุมชน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยเตรียมดึงนักออกแบบมืออาชีพร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า GI จำนวน 10 รายการให้มีความสวยงาม ทันสมัย ดึงดูดใจผู้ซื้อ และสะดวกในการถือหรือขนย้าย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับพรีเมียม และต่อยอดในการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง และตลาดต่างประเทศ

“ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายด้านการส่งเสริมและผลักดันสินค้า GI ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ถือเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนได้อย่างยั่งยืน และยังช่วยให้ผู้ประกอบการชุมชนที่บางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มีรายได้เพิ่มขึ้น”

นายวีรศักดิ์กล่าวว่า ปีนี้มีสินค้า GI จำนวน 10 รายการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สับปะรดห้วยมุ่น แห้วสุพรรณ มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี น้ำหมากเม่าสกลนคร เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ และผ้าหมักโคลนหนองสูง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและนำสินค้าในบรรจุภัณฑ์ใหม่ออกจำหน่ายได้ภายในปี 2563

สำหรับโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์สินค้าที่ดูโดดเด่นสวยงาม มีการนำตราสัญลักษณ์ GI และชื่อ GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ไปใช้อย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้มากกว่า 20% ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้นจากภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจและดึงดูดใจผู้ซื้อ


กำลังโหลดความคิดเห็น...