xs
xsm
sm
md
lg

“กรมราง” ออกประกาศให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดการเดินทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กรมราง” ออกประกาศให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าใส่หน้ากากขณะเดินทาง พร้อมกำชับรถไฟฟ้าทุกสายเพิ่มความถี่ทำความสะอาดรถ และทุกจุดสัมผัสของผู้โดยสาร ป้องกันโควิด-19

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) แจ้งว่า กรมรางฯ ได้ออกประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้โดยสารและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้เข้าสู่ระดับการแพร่ระบาดใหญ่ (pandemic) โดยมีสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร


1.1 ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
1.2 หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือ
1.3 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก ตา และจมูก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรคได้
1.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นขณะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ควรยืน เดิน หรือนั่ง โดยเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 2 เมตร หากสามารถเป็นไปได้

ข้อ 2 ข้อแนะนำสำหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง

2.1 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถและภายในสถานี เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูขบวนรถ เก้าอี้นั่งโดยสาร เครื่องออกตั๋วโดยสาร ราวจับบันได-บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น

2.2 ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงาน ในพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้าออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร

2.3 กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากมีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วย หรือมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที

2.4 จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จะต้องให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อและให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ/หรือติดต่อกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.5 ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้โดยสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถ และโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...