xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางถกรับมือ “ไวรัสโคโรนา” ยกระดับมาตรการป้องกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (29 ม.ค.) นายพีรพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของผู้โดยสารที่เดินทางในระบบการขนส่งทางราง โดยมีนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง และผู้แทนจากกรมควบคุมโรค กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BTS เข้าร่วม

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันวางและกำหนดมาตรการแนวทาง ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โคโรนา เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ใช้บริการ

ที่ประชุมได้มีเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในระบบขนส่งทางราง ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับตามระดับความรุนแรง ได้แก่

1) ระดับที่ 1 การเฝ้าระวัง (ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศ)
2) ระดับที่ 2 พบผู้ติดเชื้อแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้
3) ระดับที่ 3 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและขยายเป็นวงกว้าง
4) ระดับที่ 4 มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว

สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน กรมควบคุมโรคพิจารณาแล้วเห็นว่ายังอยู่ในระดับที่ 2 คือ พบผู้ติดเชื้อแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้ ซึ่ง ขร.ได้มีมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดแก่หน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง ดังนี้

1. ให้จัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้โดยสาร 2. เพิ่มความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดทั้งในขบวนรถ และสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า โดยเน้นที่จุดสัมผัสร่วมต่างๆ เช่น ราวจับ ที่นั่ง เครื่องออกบัตรโดยสาร ประตูจัดเก็บบัตรโดยสาร เป็นต้น รวมทั้งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 3. ให้หน่วยผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย และใช้เจลล้างมือ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้กำชับหน่วยงานผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางเข้มงวดในการดำเนินงานตามมาตรการตามที่กำหนดไว้ โดยหากพบผู้โดยสารที่สงสัยว่าป่วยเป็นไข้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานีหรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

อย่างไรก็ตาม หากมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น กรมควบคุมโรคจะเป็นผู้พิจารณาในประกาศยกระดับความรุนแรงแจ้งให้ ขร.ทราบ เพื่อดำเนินการในการยกระดับตามแผนปฏิบัติการต่อไป โดย ขร.จะรายงานแผนปฏิบัติการฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางรางใช้เป็นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆ ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น