xs
xsm
sm
md
lg

กรมรางถกเอกชนลุยแผน “Thai First” วาง 4 ปีซื้อตู้รถไฟผลิตใน ปท.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.)
กรมรางหารือผู้ประกอบการและเอกชนหนุนพัฒนาอุตฯระบบราง ปรับแผน “Thai First” ระยะเร่งด่วน ปี 63-66 ซื้อขบวนรถไฟได้

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. กรมรางได้ประชุมสำรวจความสนใจของผู้ประกอบการเอกชน (Market Sounding) ต่อแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางฯ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมระบบราง เข้าร่วมการประชุม

ในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ โดยใช้หลักการ “Thai First” คือ ไทยทำ ไทยใช้ คนไทยต้องได้ก่อน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางรางได้พิจารณาปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน 4 ปี (2563-2566) ในการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และแผนระยะ 6 ปี (2563-2568) สำหรับการจัดซื้อขบวนรถไฟประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ทั้งนี้ กรมรางได้เสนอให้บีโอไอพิจารณาปรับเพิ่มพื้นที่การได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบราง นอกเหนือจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนระยะเร่งด่วน 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) เพื่อให้อุตสาหกรรมระบบรางเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วนแผนระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2563-2568) เสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา โดยกรมรางจะรวบรวมความเห็นของภาคเอกชนเพื่อเสนอเป็นแนวการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทยต่อกระทรวงคมนาคม ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น