xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เผยรัฐจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวลดลง งวดที่ 13 เหลือแค่ 3 ชนิดหลังราคาพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” เคาะชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 13 รอบนี้เหลือจ่ายแค่ข้าว 3 ชนิด ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ได้รับชดเชยหลังราคาตลาดพุ่ง คาดแนวโน้มราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นอีก เหตุมาตรการเสริมได้ผล และผลผลิตข้าวลดลง ทำให้พ่อค้าแย่งกันซื้อมากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 13 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ที่เคยได้รับการชดเชยเมื่องวดที่ผ่านมาไม่ได้รับแล้ว รวมถึงข้าวเปลือกเหนียวไม่จ่ายชดเชยส่วนต่างเพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ. 2563 จะได้รับการชดเชย มีรายละเอียด ดังนี้ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,143.60 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 1,856.40 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,150.66 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 849.34 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,674.03 บาท ได้รับชดเชยตันละ 325.97 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,006.35 บาท ไม่ได้รับชดเชย และราคาข้าวเปลือกเหนียวตันละ 18,238.32 ไม่ได้รับชดเชยเช่นเดียวกัน

“ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจ่ายเงินชดเชยลดลง และมีข้าวที่ต้องจ่ายชดเชยเหลือเพียง 3 ชนิดเพราะราคาข้าวเปลือกในตลาดเพิ่มตัวสูงขึ้นจากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ ทั้งการจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท ทำให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวออกไปขาย การช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าวในการรวบรวมข้าวและเก็บสต๊อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด และคาดว่าจากนี้ไปราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มงวดต่อไปจะชดเชยน้อยลงเพราะผลผลิตข้าวลดลง โดยข้าวนาปรังเสียหายจากภัยแล้ง ทำให้มีการแย่งซื้อข้าวกันมากขึ้น” รายงานข่าวระบุ

สำหรับผลการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 13 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 55,692 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมได้เงินรวม 21,233.50 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิได้เงินรวม 4,563.58 บาท

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...