xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวด 6 มี 4 ชนิดได้เงิน แต่ข้าวเหนียวไม่ได้ เหตุราคายังสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“พาณิชย์” เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 6 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4 ชนิดได้รับเงินส่วนต่าง แต่ข้าวเหนียวไม่ได้ เหตุราคายังสูงกว่าราคาประกัน คาดแนวโน้มราคาดีขึ้นต่อเนื่องหลังมาตรการเสริมได้ผล ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 8.28 แสนครัวเรือนได้ประโยชน์ รับเงินส่วนต่างรวม 1.6 หมื่นล้าน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2562 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 6 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ส่วนข้าวเปลือกเหนียวไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคายังสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค. 2562 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,364.29 บาท, ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,578.45 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 484.35 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 377.92 บาท

“แนวโน้มการจ่ายส่วนต่างลดลง เพราะขณะนี้ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากมาตรการผลักดันราคาข้าว ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จ่ายเงินให้เกษตรกรที่เก็บข้าวทันทีตันละ 1,500 บาท โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก รวมถึงผลผลิตข้าวที่ลดลง โดยผลผลิตข้าวนาปีคาดว่าจะลดเหลือ 24 ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และนาปรังเหลือ 3.5 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน โดยมั่นใจว่าราคาจากนี้ไปมีแต่จะเพิ่มขึ้น” นายวิชัยกล่าว

ส่วนยอดรวมการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขณะนี้จ่ายไปแล้วรวม 6 งวด โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างรวม 828,032 ครัวเรือน วงเงิน 16,125.33 ล้านบาท คิดเป็น 77% ของวงเงินชดเชยเป้าหมายที่รัฐบาลได้อนุมัติไว้วงเงิน 20,940.84 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลจากการคำนวณส่วนต่างงวดที่ 6 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชย คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 70,928.7 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมได้เงินรวม 39,461.25 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิได้เงินรวม 6,780.9 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้เงินรวม 6,046.72 บาท

ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครัวเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น...