xs
xsm
sm
md
lg

"พาณิชย์" เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 2 ชาวนาปลูกข้าวเจ้า-หอมปทุมได้เงิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“พาณิชย์”เคาะราคาส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่ 2 เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 2 ชนิดได้รับเงินส่วนต่าง ข้าวเปลือกเจ้าได้ตันละ 2,440.27 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,028.88 บาท ส่วนอีก 3 ชนิดไม่ได้ เหตุราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2562 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,440.27 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,028.88 บาท ส่วนข้าวอีก 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชย

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวเปลือก 5 ชนิด มีดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 16,438.41 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,560.06 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,559.73 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,971.12 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,247.21 บาท

“เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-31 ต.ค.2562 จะได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายให้ในวันที่ 1 พ.ย.2562 ขอให้เกษตรกรไปตรวจสอบบัญชีดูด้วย หากไม่ได้รับเงิน หรือมีปัญหาให้รีบติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที ถ้าตรงสุดก็ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมการเกษตร หรือที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569”นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จะมีการนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลังพิจารณาในวันที่ 11 พ.ย.2562 หลังจากที่ ที่ประชุม 3 ฝ่าย ได้มีมติให้ความเห็นชอบประกันรายได้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรกวันที่ 1 ธ.ค.2562 ใช้วงเงินประมาณ 9,400 ล้านบาท และจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการในวันที่ 12 พ.ย.2562

ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรตัวสุดท้ายที่อยู่ในโครงการประกันรายได้ จะมีการนัดประชุม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดทำโครงการประกันรายได้ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น