xs
xsm
sm
md
lg

GC องค์กรต้นแบบพนักงานสุขภาพดี เผย 10 สูตรสำเร็จลุยขับเคลื่อนธุรกิจเติบโต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 30 ม.ค.63 นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวภายในงานรับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายสถานประกอบการยอดเยี่ยมในพื้นที่นําร่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 packages ว่า บริษัท GC นับเป็นบริษัทปิโตรเคมีแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลโรงงานต้นแบบของโครงการดังกล่าวที่เข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดย GC ได้ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านสุขภาพของร่างกาย และจิตใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และพร้อมที่จะขยายผลการดูแลด้านสุขภาพไปสู่พนักงานทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการเป็นต้นแบบเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้สู่สถานประกอบการอื่นๆในอนาคต


“ที่ผ่านมา GC ได้ร่วมกับพันธมิตรต่างๆ และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพที่แข็งแรง โดยเฉพาะโครงการ life simple seven เป็นหนึ่งในหลายๆ โครงการของบริษัทที่เน้นดูแลสุขภาพ ทั้งการออกกำลัง การดูแลเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งบริษัทได้มีการประเมินผลของการดูแลสุขภาพด้านต่างๆของพนักงาน พบว่าในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มความเสี่ยงจากโรคภัยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่อยู่ในช่วงวัยทำงาน และพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ”

ภายใต้การดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ด้วย 10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ ประกอบด้วย 1.หุ่นดี สุขภาพดี 2.จิตสดใส ใจเป็นสุข 3.ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล 4.สุดยอดคุณแม่ 5.เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวิตยืนยาว 6.พิชิต ออฟฟิส ซินโดรม 7.สถานประกอบการก้าวไกล ต้องใส่ใจดูแลแรงงานต่างด้าว 8.สถานประกอบการดี ชีวิตสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ 9.โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และ 10.สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคยอดเยี่ยม มี จำนวน 10 แห่ง จากสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 295 แห่ง ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างของการสร้างเครือข่ายต้นแบบ ที่จะขยายผลการดำเนินงานทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น...