xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.ร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ตั้งทีมให้คำปรึกษา รง.ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท.จัดทีมสำรวจให้บริการตรวจประเมินเครื่องจักรเพื่อให้คำปรึกษาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟรี พร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดแก่โรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม” หวังแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วย เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2563

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.เป็นห่วงสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน ดังนั้นหน่วยธุรกิจก๊าซฯ ปตท.จึงริเริ่ม “โครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นครั้งแรก โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้พลังงานสะอาด และปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวในระยะยาว

ในโครงการฯ ปตท.จะให้บริการสำรวจพื้นที่และตรวจประเมินเครื่องจักร โดยเจ้าหน้าที่จาก ปตท. เพื่อให้คำปรึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องจักร และพร้อมสนับสนุนหากโรงงานใดมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานสะอาดอย่างก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปล่อยมลพิษ PM 2.5 น้อยกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นๆ โดยการให้บริการดังกล่าว เบื้องต้นจะเน้นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้รูปแบบเชื้อเพลิงและปริมาณการใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น อีกทั้งได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 มาก

โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนบริการลูกค้าก๊าซฯ ปตท. โทร. 0-2537-2535-9 หรือ e-mail : dscng@pttplc.com

“ปตท.พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายวุฒิกรกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...