xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เปิดรับฟังความเห็นกฎหมายนำเข้าเหรียญตัวเปล่าโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า หลังปรับปรุงประกาศเดิมให้สอดคล้องกับชนิดราคาและชนิดโลหะของเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบัน สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ม.ค. 63

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับกรมธนารักษ์และกรมศุลกากรยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ... โดยประกาศฉบับนี้จะเป็นการปรับปรุงกฎหมายนำเข้าเหรียญตัวเปล่าโลหะที่นำมาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับชนิดราคาและชนิดโลหะของเหรียญกษาปณ์ในปัจจุบัน โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 ม.ค. 2563

สำหรับการยกร่างประกาศดังกล่าวเป็นการทบทวนและปรับปรุงจากประกาศกระทรวงพาณิชย์เดิมที่ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2536 ให้เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าภายใต้ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเหรียญกษาปณ์

ทั้งนี้ เหรียญตัวเปล่าโลหะเป็นวัตถุดิบสำคัญที่กรมธนารักษ์นำเข้ามาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพื่อใช้แลกเปลี่ยนสินค้าในประเทศ โดยในประกาศฉบับเดิมกำหนดประเภทของเหรียญตัวเปล่าโลหะที่มีลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และส่วนผสมใกล้เคียงกับเหรียญกษาปณ์ 5 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 5 บาท 1 บาท 50 สตางค์ และ 25 สตางค์ และกำหนดอนุญาตให้นำเข้าตามความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังเท่านั้น

แต่ปัจจุบันเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ผลิตในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 9 ชนิดราคา ได้แก่ 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์ 5 สตางค์ และ 1 สตางค์ ซึ่งเหรียญกษาปณ์แต่ละชนิดราคาผลิตจากเหรียญตัวเปล่าที่มีชนิดโลหะและขนาดแตกต่างกัน ดังนั้น กรมฯ จึงทบทวนประกาศฉบับเดิม โดยยกร่างประกาศฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...