xs
xsm
sm
md
lg

พิพิธภัณฑ์เหรียญฯ เปิดเต็มรูปแบบ ชมฟรีถึงปีใหม่นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR

ภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์

พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์เปิดให้ชมแล้วเต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน” ชมไฮไลท์เหรียญโบราณ 2,000 ปี และเงินตราของไทยทุกสมัย พร้อมชมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกล้ำค่าตั้งแต่ ร.4-ร.9 และเหรียญนานาชาติน่าตื่นตาอีกมากมาย


นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงอาคารสำนักบริหารเงินตรา โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคาร ภูมิทัศน์ภายนอกและระบบต่างๆ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดแสดง ภายใต้แนวความคิด “วิถีแห่งเงินตรา สินล้ำค่าของแผ่นดิน” โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และชาวต่างชาติ จึงนำแนวคิดอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) มาใช้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับผู้เข้าชมกลุ่มต่างๆ เช่นพื้นที่สำหรับผู้ใช้รถเข็น คำบรรยายอักษรเบรลล์ นับเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์และเงินตราสำหรับผู้ที่สนใจ นักสะสม และประชาชนทั่วไป โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

นางวรนุช ภู่อิ่ม กล่าวก่อนเปิดนำชม

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยจัดแสดงเงินตราโบราณ เหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก เงินตราต่างประเทศ และเผยแพร่ภารกิจของกรมธนารักษ์ด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ การอนุรักษ์เงินตราโบราณ และเป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะด้านเหรียญกษาปณ์และเงินตราสำหรับผู้สนใจ นักสะสม เยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space) สำหรับนักสะสมเหรียญและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์


ด้านนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้เป็นวิทยากรนำชมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราวดังนี้


ชั้น 1 “ห้องปฐมบทแห่งเงินตรา” จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของเงินตรา จุดเริ่มต้นการนำสิ่งของมาแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนแปรเปลี่ยนสู่การใช้สื่อกลาง และปรับวัสดุของสื่อกลางเป็นโลหะเพื่อความสะดวกและคงทนต่อการใช้จ่าย บอกเล่าผ่านแอนิเมชัน 4 มิติที่ใช้บนผนังถ้ำด้วยมุมมอง 360 องศา

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์ อธิบายถึงเหรียญกษาปณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

“ห้องเส้นทางวิวัฒนาการเงินตรา” จัดแสดงวิวัฒนาการของสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนตามแต่ละพื้นที่จำลองบรรยากาศป่า ธรรมชาติ และสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เช่น หนังสัตว์ ใบชา เกลือแท่ง และเมล็ดโกโก้

ชั้น 2 “ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ” จัดแสดงเหรียญโบราณที่มีการใช้ในชุมชนแรกเริ่มที่ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทยหรือดินแดนสุวรรณภูมิ มีการจัดแสดงเหรียญอาณาจักรฟูนันอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี อีกทั้งยังมียุคทวารวดี ลพบุรี ศรีวิชัย จัดแสดงเหรียญจริงในบรรยากาศจำลอง

เหรียญโบราณสมัยฟูนัน

เหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ ๙

“ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไทย” นำเสนอเรื่องราวการใช้เงินตราในสมัยสุโขทัยและอยุธยา โดยเล่าเรื่องการใช้เงินพดด้วงในแต่ละสมัยผ่านการจำลองบรรยากาศตลาดการค้าโบราณ และจัดแสดงเงินพดด้วง ตราสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงในสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมถึงเงินตราร่วมสมัยในอาณาจักรล้านช้าง ล้านนา และเงินตราทางภาคใต้ โดยมีเหรียญที่เป็นไฮไลท์ เช่น “พดด้วงทองคำตราพระมหามงกุฎ-พระแสงจักร” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกสำหรับพระราชทานในโอกาสสำคัญ สร้างหลังจากเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว “เหรียญกษาปณ์ทองคำ ทศ พิศ พัดดึงส์” สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาทองคำล้นระบบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำทองคำมาผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์ทองคำ และนำออกใช้หมุนเวียนชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตลอดจนค้าขายกับชาวต่างประเทศได้จริงควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดโดยมี 3 ชนิดราคาคือเหรียญทองทศ พิศ พัดดึงส์

“ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์” จัดแสดงเงินตราที่ผลิตขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๙ เป็นการเปลี่ยนผ่านจากเงินพดด้วงสู่เหรียญกษาปณ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของนวัตกรรมการผลิตเหรียญของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีเหรียญที่เป็นไฮไลท์ เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระมหามงกุฎกรุงสยามหรือเหรียญแต้เม้งเปลี่ยนเงินตราพระบรมรูปตราแผ่นดินวัดดวงตราพระแสงจักรจุลมงกุฎชอบรำเพย

เหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่ ๕

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนที่ใช้ในรัชกาลที่ ๕
“ห้องเหรียญนานาชาติ” จัดแสดงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประเทศต่างๆ ทั่วโลกในรูปแบบที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ มีเหรียญที่เป็นไฮไลท์ เช่น เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก Elements of Life: Cheetah DNA Coin เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการสกัด DNA ของเสือชีต้ามาไว้ในหลอดแก้วขนาดเล็กบนหน้าเหรียญ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก Chondrite Impact – Meteorite NWA 4037 สร้างเป็นที่ระลึกเหตุการณ์อุกกาบาตตกลงมาเมื่อ พ.ศ 2548 ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกามีการฝังชิ้นส่วนของอุกกาบาตลงบนเหรียญและออกแบบให้มีลักษณะเว้าซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการผลิตเหรียญ

ชั้น 3 “ห้องวัฒนากษาปณ์ไทย” จัดแสดงเหรียญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นในวาระโอกาสต่างๆ ประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ

“พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์” ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันอังคาร-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดเวลา 10.00-18.00 น. ปิดบริการทุกวันจันทร์ ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมฟรีจนถึงปีใหม่นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2282 0818 เว็บไซต์ http://emuseum.treasury.go.th เฟซบุค www.facebook.com/coinmuseumthailand

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...