xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศนำเข้าเครื่องพิมพ์-เครื่องถ่ายเอกสารฉบับใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“กรมการค้าต่างประเทศ” เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการนำเข้าเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีฉบับใหม่ หลังปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เผยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ - 27 ธ.ค. 62

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร หารือเพื่อยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยและเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ... โดยปรับปรุงขอบเขตสินค้าควบคุมและกำหนดคุณลักษณะของสินค้าให้มีความจำเพาะยิ่งขึ้น รวมทั้งตัดพิกัดศุลกากรบางรายการซึ่งครอบคลุมสินค้าอื่นที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุมการนำเข้า และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างประกาศดังกล่าว โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2562

“ปัจจุบันประสบปัญหาในทางปฏิบัติว่าพิกัดศุลกากรของสินค้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิมครอบคลุมสินค้าอื่นที่ไม่อยู่ในข่ายควบคุมการนำเข้า เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ เครื่องพิมพ์ฉลาก เป็นต้น กรมฯ จึงปรับปรุงและยกร่างประกาศฉบับใหม่นี้ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคทางการค้าต่อผู้ประกอบการไทย”

ทั้งนี้ ตามประกาศฉบับเดิม เรื่องกำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ได้กำหนดให้เครื่องพิมพ์อินทาลโยตามพิกัดอัตราศุลกากร 8443.19.00 และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสีตามพิกัดอัตราศุลกากร 8443.32.90, 8443.39.11, 8443.39.20, 8443.39.30 และ 8443.39.90 เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักร


กำลังโหลดความคิดเห็น...