xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.จัดงาน EGAT Energy Forum 2019 โชว์สุดยอดนวัตกรรมพลังงานที่พร้อมใช้งานจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กฟผ.จัดงาน EGAT Energy Forum 2019 โชว์ 31 สุดยอดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ “GO-Live” พร้อมใช้งานได้จริง เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง กฟผ. และเครือข่ายในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจผลิตไฟฟ้าในระดับสากล

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2562) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ประธานกรรมการ กฟผ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน EGAT Energy Forum 2019 ซึ่ง กฟผ.จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “GO-Live INNOVATION : นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยมี นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (IPP) และขนาดเล็ก (SPP) ทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เข้าร่วมงานกว่า 500 ราย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.จัดงาน EGAT Energy Forum ต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2541 สำหรับงาน EGAT Energy Forum 2019 ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ.และบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP SPP ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว กฟผ.มุ่งเน้นการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่อประชาชนและประเทศ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมรับมือกับความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สำหรับงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบาย Energy for All” และมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน” โดย นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. รวมถึงมีการนำเสนอสุดยอดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าที่ “GO-Live” พร้อมใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อาทิ นวัตกรรมด้านการผลิต การเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า การจัดหาเชื้อเพลิง การพัฒนาระบบไฟฟ้า และบำรุงรักษาระบบส่ง การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ รวมจำนวน 31 หัวข้อสัมมนา แบ่งออกเป็น 5 ห้อง

โดยมีหัวข้อสัมมนา เช่น Thailand First FSRU, New Challenge in Hybrid Firm : Hydro-Floating Solar นวัตกรรมพลังงานที่ผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, การปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง หน่วยที่ 3 เพื่อเดินเครื่องด้วยน้ำมันปาล์มดิบ, EGAT-Universal Controller (EGAT-UNICON) อุปกรณ์ควบคุมแบบอเนกประสงค์, บริการ Power Plant Repowering เป็นต้น โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กฟผ. และบริษัทชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกติดตามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละหัวข้อได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการซึ่งนำเสนอด้วยรูปแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...