xs
xsm
sm
md
lg

ACE โชว์ความสำเร็จปิดการเสนอขายหุ้น IPO หลังนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ ACE ปิดการขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 4.40 บาทต่อหุ้น โชว์ตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากนักลงทุนรายย่อย ส่วนนักลงทุนสถาบันให้ความเชื่อมั่นแสดงความต้องการจองซื้อหุ้นอย่างล้นหลามในช่วงการทำ Bookbuilding เกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่า ด้านผู้บริหารมั่นใจศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ชูเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 421.37 เมกะวัตต์ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจากโครงการที่อยู่ใน Pipeline

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า หลังจากปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE จำนวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนรายย่อยเมื่อวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ถือว่าได้รับการตอบรับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

โดยในช่วงการทำ Bookbuilding นักลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการจองซื้อหุ้น IPO อย่างล้นหลาม เกินกว่าจำนวนที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้แก่นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 ของหุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมด เนื่องจากเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีรายได้มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แผนงานขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าในอนาคต และความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าของ ACE และคาดว่าหุ้น ACE จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค เป็นวันแรกในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

ด้าน ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ เพื่อจะนำไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้าที่อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้อาจใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) เปิดเผยว่า ยินดีที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันให้การตอบรับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ จึงคาดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 421.37 เมกะวัตต์ และภายในปี 2567 ACE มีเป้าหมายขยายกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์

"เราคาดว่านโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น การแปรรูปขยะ แปรรูปชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยบวกต่อการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของ ACE โดยล่าสุดกระทรวงพลังงานมีนโยบายผลักดันการพัฒนาโครงการ 'โรงไฟฟ้าชุมชน' ทั่วประเทศ และมีแผนจะเปิดให้เอกชนเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ รวมประมาณ 4,125 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018) ซึ่งคาดว่าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบจะเลือกใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นโครงการนำร่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้โดยตรง (Peer to Peer Electricity Trading) ซึ่ง ACE ถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลทุกด้าน รวมถึงมีความมั่นคงด้านแหล่งเชื้อเพลิงทางการเกษตรที่นำใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล" นางสาวจิรฐากล่าว

ขณะเดียวกัน ACE ให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า คัดเลือกวัตถุดิบใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุน การพัฒนาสูตรผสมวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 24% ในปี 2560 เป็น 37% ในไตรมาส 2/2562 และยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าที่ช่วยสนับสนุนวัตถุดิบระยะยาวอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น