xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” แจ้งข่าวดีผู้ส่งออก ฟิลิปปินส์ยุติใช้เซฟการ์ดสินค้าข้าวอย่างเป็นทางการแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมการค้าต่างประเทศแจ้งข่าวดี ฟิลิปปินส์ยุติไต่สวนใช้มาตรการเซฟการ์ดสินค้าข้าวอย่างเป็นทางการ หลังรัฐมนตรีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์เบรกนำมาใช้ เผยจะเป็นผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย หลังเกิดความสับสนมาตั้งแต่ ก.ย. 62 เตรียมลุยขยายตลาดข้าวพรีเมียมทันที ทั้งข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์รี

นายกีรติ รัชโน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ได้พิจารณากรณีที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ประกาศเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าข้าวที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) โดยเห็นว่าการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำโดยการนำมาตรการปกป้องมาใช้เพื่อขึ้นภาษีนำเข้าข้าวสารจากต่างประเทศอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและประชาชนโดยรวม รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงตัดสินใจช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายการเปิดเสรีข้าวในรูปของการให้เงินช่วยเหลือแทนการนำมาตรการปกป้องมาใช้ตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตร

โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2562 และต่อมาได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจฟิลิปปินส์พิจารณา และได้ข้อสรุปไม่ให้ใช้ ถือเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะไม่นำมาตรการปกป้องมาใช้กับสินค้าข้าวสารนำเข้า จึงเป็นข่าวดีต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดฟิลิปปินส์ หลังจากที่อยู่ในภาวะสับสนมาตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. 2562 เนื่องจากผู้นำเข้าฟิลิปปินส์กังวลว่าหากรัฐบาลฟิลิปปินส์บังคับใช้มาตรการปกป้องจะทำให้มีภาระอากรปกป้องเพิ่มเติมจากภาษีนำเข้าปกติเมื่อมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการชะลอคำสั่งซื้อเพื่อดูสถานการณ์

ทั้งนี้ จากนี้ไปกรมฯ มีแผนที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มข้าวพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี

ที่ผ่านมาไทยส่งออกข้าวไปฟิลิปปินส์เฉลี่ยปีละ 543,344 ตัน โดยใน 9 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 297,812 ตัน ลดลง 61.65% จากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 776,591 ตัน โดยข้าวที่ส่งออกไปยังตลาดฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% รองลงมา ได้แก่ ข้าวขาว 25% และข้าวขาว 15% ตามลำดับ

สำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ โดยองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) ได้เปลี่ยนระบบการนำเข้าข้าวเป็นแบบเสรี จากเดิมกำหนดโควตานำเข้า ทำให้มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์จึงได้ประกาศเปิดไต่สวนการใช้มาตรการปกป้อง และกรมฯ ได้ส่งหนังสือเพื่อแสดงท่าทีและเหตุผลโต้แย้งของไทยต่อการเปิดไต่สวนดังกล่าวของฟิลิปปินส์ไปตั้งแต่ปลายเดือนก.ย. 2562 จนทำให้ฟิลิปปินส์ประกาศยุติการไต่สวนการใช้มาตรการปกป้อง หลังจากได้พิจารณาข้อมูล หลักฐาน ข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งจากทุกฝ่ายแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น...