xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ยอมรับส่งออกข้าวปีนี้อาจพลาดเป้า 9.5 ล้านตัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยในปีนี้อาจทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9.5 ล้านตัน เนื่องจากตลาดคู่ค้าหลายประเทศที่ได้มีการวางแผนเจาะตลาดไว้เดิมกำลังประสบปัญหาภายในประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศอิรัก ซึ่งเป็นตลาดเดิมที่กรมการค้าต่างประเทศ มีแผนที่จะฟื้นการส่งออกกำลังประสบปัญหาภายในประเทศ และเห็นว่าในเวลานี้ยังไม่เหมาะที่จะมีการเจรจาซื้อขายระหว่างกัน ทำให้เป้าหมายในการส่งออกข้าวขาวซึ่งอิรักมีความต้องการสูงต้องชะลอไปก่อน ประกอบกับสถานการณ์ค่าเงินบาทของไทยที่ยังคงแข็งค่าในขณะนี้เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแข่งขันในการส่งออกข้าวของไทย ทำให้ข้าวไทยแข่งขันยากขึ้น เนื่องจากต้องกำหนดราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ ทำให้คู่ค้าหลายประเทศต้องชะลอคำสั่งซื้อ

สำหรับการส่งออกข้าวในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 28.14 คิดเป็นปริมานการส่งออกที่ 5.9 ล้านตัน