xs
xsm
sm
md
lg

ซันสวีท" จับมือ "ซินเจนทา" ดันข้าวโพดหวานลุยเอเชียแปซิฟิก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ซันสวีท" ร่วมกับ "ซินเจนทา" ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร พร้อมเปิดตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก รักษาตำแหน่งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลก

นายมาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัท ซินเจนทา จำกัด และ ดร. องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาโครงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั้งในด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างยั่งยืน


โดยดร. องอาจ กิตติคุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานของไทยให้มีโอกาสเติบโตในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นในอนาคต จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกันในอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ต่อยอดเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก เกษตรกรผู้ปลูก โรงงานแปรรูป ผู้ขนส่งและจัดจำหน่าย การตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญ สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน รักษาตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลกไว้ได้

ทั้งนี้ ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2561 สามารถส่งออกได้มากถึง 5.3 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 7.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ด้านปริมาณการส่งออกร้อยละ 8.65 และด้านมูลค่าการส่งออกร้อยละ 3.84 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่าปี พ.ศ. 2562 เนื้อที่เพาะปลูกทั้งประเทศมีประมาณ 237,700 ไร่ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.23 ประมาณ 7,929 ไร่ และผลผลิตรวมลดลงเหลือ 5.2 แสนตัน หรือลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.76 เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งมีน้อยกว่าปีที่แล้ว ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งปัญหาการดูแลคุณภาพผลผลิต เฝ้าระวังโรค และแมลงที่ระบาดในบางพื้นที่ เช่น โรคใบลาย โรคใบไม้ หนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพด ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต


ด้านนายมาโนช สิตานี ผู้จัดการภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผัก บริษัท ซินเจนทา จำกัด บริษัทชั้นนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรเพื่ออาหาร กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่างซินเจนทา กับ ซันสวีท ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินงานตามแผนงานการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นส่งเสริมพัฒนาภาคเกษตรกรรม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพดหวาน และเสริมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตอย่างมั่นคง ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพหรือมีความต้องการสินค้าเฉพาะกลุ่ม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยเฉพาะอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และร่วมกันแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในการพัฒนาตลาดการค้าใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ของ พ.ศ. 2563.
กำลังโหลดความคิดเห็น...