xs
xsm
sm
md
lg

บีโอไอติดปีกนักลงทุนรุ่นใหม่ติวเข้มขยายกิจการสู่ตลาดต่างประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บีโอไอเผยนักลงทุนรุ่นใหม่สนใจร่วมอบรมหลักสูตร สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่น 14-15 เกินคาดหมาย จัดติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งเสริมความรู้และทักษะประกอบการทุกมิติ สนับสนุนนักลงทุนไทยขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thailand Overseas Investment Support Center : TOISC รุ่นที่ 14-15” ว่า มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้ง 2 รุ่นเกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ โดยบีโอไอสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้รวม 80 คน จากเดิมตั้งเป้าหมายรับผู้เข้าอบรมไว้เพียง 70 คน

ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจเพื่อออกไปลงทุนและดำเนินกิจการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการอบรมภาคทฤษฎี รวมจำนวน 60 ชั่วโมง มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องด้านการลงทุนในต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้รู้ในแต่ละสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการลงทุนในต่างประเทศมาบอกเล่าเคล็ดลับ ประสบการณ์ และวิธีการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ การวางแผนภาษีเพื่อตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการค้า เคล็ดลับการประเมินลู่ทางการลงทุน เป็นต้น

ส่วนที่สองคือ ภาคปฏิบัติ บีโอไอจะนำผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสำรวจพื้นที่การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อให้ได้เห็นพื้นที่การลงทุนจริง เห็นโอกาสและปัญหาที่จะต้องนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบหน่วยงานภาครัฐไทยในต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยพบปะกับนักธุรกิจของประเทศนั้นๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนในอนาคต โดยในการอบรมรุ่น 14 และ 15 จะมีการเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

นางอรพินกล่าวว่า บีโอไอได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรมมาแล้ว 7 ปี รวม 13 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 479 ราย และจากการติดตามพัฒนาการของผู้เข้ารับการอบรมพบว่ามีผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศแล้วจำนวน 104 ราย เป็นการตั้งโรงงานผลิต 56 ราย เป็นสำนักงานการขายและสำนักงานตัวแทน 48 ราย โดยส่วนใหญ่ลงทุนอยู่ในประเทศเวียดนาม กัมพูชา พม่า

ผู้เข้ารับการอบรมจากโครงการที่ประสบความสำเร็จในการไปลงทุนต่างประเทศ อาทิ ลงทุนในประเทศกัมพูชา ได้แก่ บริษัท เอส พี บราเดอร์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัท ลิมไลน์ แอพพาเรล จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัท ชินห่วย จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปผลไม้

ส่วนการลงทุนในประเทศพม่า ได้แก่ บริษัท ทองไทย การ์เม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป บริษัท ดีแพค อินเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก การลงทุนของไทยในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ บริษัท ซัมมิท ออโต้ จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ บริษัท เอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี้ส์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำมันจากพืช เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...