xs
xsm
sm
md
lg

ITE จีบถือหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“อิตัลไทยวิศวกรรม” เตรียมรุกถือหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้แลมีงานรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม วางงบไว้ 200-300 ล้านบาท

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) ซึ่งเป็นบริษัทด้านวิศวกรรมและรับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเข้าไปถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโซลาร์ ซึ่งบริษัทมีการเจรจาอยู่หลายโครงการ คาดว่าจะใช้เงินในการถือหุ้นโรงไฟฟ้าโซลาร์ราว 200-300 ล้านบาท

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาและออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มให้หลายบริษัท โดยมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากลุ่มธุรกิจนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่ล่าสุดนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับพลังงานทดแทนเปลี่ยนแปลงไปมากทำให้งานก่อสร้างลดลง ทำให้ปี 2560 รายได้รับเหมาก่อสร้างจากกลุ่มพลังงานลดเหลือเพียง 30% และปีนี้คาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 15% รายได้รวม

ดังนั้น การเข้าไปร่วมถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะก่อสร้างใหม่จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ จะได้งานรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นและรับรู้รายได้ที่แน่นอนจากค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะแข่งขันในธุรกิจไฟฟ้า สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าจะเป็นเท่าไรขึ้นอยู่กับการเจรจา โดยบริษัทอยากถือหุ้น 25% เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท

รวมทั้งขยายธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ธุรกิจ Smart Grid, Micro Grid ซึ่งบริษัทฯ ได้เซ็นสัญญากับ กฟภ.ในโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

ขณะนี้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการแข่งขันที่นับวันรุนแรงขึ้น หลังจากบริษัทรับเหมารายใหญ่จากจีนเข้ามาประมูลแข่งขันทำให้บริษัทรับเหมาไทยต้องเร่งรับปรับตัว ซึ่งบริษัทเองบางครั้งก็ต้องจับมือกับบริษัทจีนในการเข้าร่วมประมูลโครงการด้วยเพื่อให้ได้งาน ซึ่งบริษัทรับเหมาจีนก็ต้องการบริษัทรับเหมาท้องถิ่นเข้ามาร่วมงาน

บริษัทฯ การณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างใน 1-2 ปีข้างหน้าจะดีขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ หลังจากมีการเลือกตั้งใหม่นักลงทุนต่างชาติจะให้ความเชื่อมั่นและเข้ามาลงมาลงทุนในไทย โดยพร้อมที่จะโตไปกับนโยบายระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


กำลังโหลดความคิดเห็น...