xs
xsm
sm
md
lg

พพ.ลุยจัด “Thailand Energy Awards 2018” คัดผลงานสู่เวทีอาเซียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พพ.เดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หนุนภาคประกอบการตื่นตัว ร่วม Thailand Energy Awards ครั้งที่ 19 เผยเกณฑ์คัดเลือกเข้มข้น ตั้งเป้าผลงานเด่น หวังรักษาแชมป์ASEAN Energy Awards ในปีนี้

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 พพ.ได้วางยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้แก่ภาคประกอบการ อาคาร และที่พักอาศัย
มากขึ้น เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมผ่านโครงการต่างๆ และมาตรการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว รวมทั้งการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในด้านต่างๆ ผ่านโครงการ Thailand Energy Awards

ในปีนี้ พพ.ยังคงเดินหน้าโครงการ Thailand Energy Awards 2018 นับเป็นครั้งที่ 19 ซึ่งมีผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนใจเข้าร่วมมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ประกอบการให้ความสนใจในด้านของการพัฒนากิจการพลังงานไฟฟ้าและการพัฒนาระบบประหยัดพลังงาน เป็นผลให้ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และบุคลากรด้านพลังงานมีความพร้อมในเรื่องของกระบวนการพัฒนา ความก้าวหน้า และการคิดค้นวิจัยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ในปีนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน และถือว่าเป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประเทศไทยทำสถิติอันดับหนึ่งต่อเนื่องในการได้รับรางวัลมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จากงาน ASEAN Energy Awards” นายประพนธ์กล่าว

ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยยังสามารถรักษาความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน และด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เกณฑ์การพิจารณาและตัดสินผู้ที่จะได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จึงจำเป็นต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น เพื่อที่จะนำผลงานที่โดดเด่นของผู้ชนะเลิศไปเป็นตัวแทนของประเทศในการเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

โครงการ Thailand Energy Awards นับเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการและบุคลากรด้านพลังงาน เป็นเครื่องการันตีความสามารถและความสำเร็จ ผู้ประกอบการและบุคลากรที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพลังงานทดแทน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...