xs
xsm
sm
md
lg

สหภาพ ขสมก.ยื่น 11 ข้อ เพิ่มสวัสดิการ-เร่งรัฐรับหนี้ จากนโยบายคุมราคา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สหภาพฯ ขสมก.ยื่น 11 ข้อเรียกร้องต่อผู้บริหาร ขอปรับสิทธิประโยชน์ทางค่าจ้าง ค่าโอที และเพิ่มสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ขณะที่ขอให้รัฐเร่งรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดจากนโยบายคุมค่าโดยสารทำให้เก็บต่ำกว่าต้นทุน

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) นำโดยนายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพฯ และสมาชิกประมาณ 300 คน เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 11 ข้อเพื่อให้ผู้บริหาร ขสมก.พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพนักงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

โดยนายประยูร รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก.กล่าวว่า แนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่สหภาพฯ ขสมก.นำเสนอมาทั้ง 11 ข้อนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1.) ส่วนสิทธิประโยชน์ทางด้านการเงิน 2.) ส่วนสิทธิประโยชน์ด้านคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่ง ขสมก.จะรับข้อเรียกร้องดังกล่าวมาพิจารณาดำเนินการ หากเรื่องใดอยู่ในกรอบและมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วก็สามารถดำเนินการได้ทันที สำหรับข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับด้านการเงินจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของ ขสมก.ด้วย

สำหรับข้อเสนอ 11 ข้อ ได้แก่ 1. ให้ ขสมก.ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และคำสั่งองค์การที่ 166 ในการให้สิทธิ์พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารและพนักงานตำแหน่งอื่นๆ 2. ให้กำหนดระดับและปรับบัญชีเงินเดือนพนักงานฝ่ายเดินรถ เท่ากับพนักงานธุรการเป็นระดับเดียวกัน 3. ให้พนักงานฝ่ายเดินรถมีวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน รวมหยุดเดือนละ 5 วัน

4. ให้รัฐบาลรับผิดชอบหนี้สิน ขสมก.ที่มีในปัจจุบัน เพราะกำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้บริการประชาชนต่ำกว่าต้นทุน 5. ให้ ขสมก.จ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงพนักงานเดินรถในเวลาทำการตามปกติ นายท่า 100 บาท พกส.60 บาท 6. ให้ ขสมก.จ่ายค่าทำงานวันหยุดประเพณี และค่าทำเกินเวลาปกติ (ค่าล่วงเวลา) ให้กับพนักงานทุกตำแหน่งตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

7. ให้จัดหาสวัสดิการห้องน้ำต้นทาง ปลายทาง และน้ำดื่ม ให้แก่พนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง 8. ให้จัดรถสวัสดิการรับ-ส่ง ให้พนักงานทุกตำแหน่ง กรณีครอบครัวเสียชีวิต โดยไม่คิดค่าเช่า 9. ให้ปรับเพิ่มเงินสมทบพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ตามอายุงาน 20 ปีลงมา จ่ายสมทบ 12% อายุงาน 20 ปีขึ้นไป จ่ายสมทบ 15% เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ และกองทุนเงินบำเหน็จ

10. ให้แต่งตั้งผู้แทนสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณีที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 11. ให้สหภาพแรงงานฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ในการประชุมบอร์ดทุกครั้ง และเป็นกรรมการในการประชุมฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแผนนโยบาย หรือการปรับโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น