xs
xsm
sm
md
lg

แล็บประชารัฐมอบคูปองตรวจแล็บฟรีให้ผู้ประกอบการรายเล็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


แล็บประชารัฐมอบของขวัญส่งท้ายปีกับโครงการคูปองตรวจแล็บฟรี เพื่อช่วยผู้ประกอบการตัวเล็ก ยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้แล็บประชารัฐพร้อมมอบของขวัญส่งท้ายปีกับโครงการคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 5,000 บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็ก ให้ได้รับการยกระดับสินค้าด้วยการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ จากห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล ซึ่งแล็บประชารัฐเป็นแล็บเดียวในประเทศไทย และ 1 ใน 5 ของเอเชีย ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความชำนาญการตรวจปริมาณสารพิษตกค้างในผัก และผลไม้ของแล็บกลางสหภาพยุโรป (EURL) สำหรับโครงการดังกล่าวจะเปิดให้บริการในแพกเกจรายการตรวจ 4 กลุ่ม ได้แก่ รายการตรวจวัดสารปนเปื้อน รายการตรวจวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐานภาครัฐ รายการตรวจฉลากโภชนาการ และที่ปรึกษาด้านมาตรฐานที่ผลิตอาหาร (GMP) เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจ 4.0 รองรับการเจริญเติบโตทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออก ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ แล็บประชารัฐเปิดให้บริการทดสอบด้านห้องปฏิบัติการ, การสุ่มตรวจและรับรองสินค้า, ที่ปรึกษาระบบคุณภาพและเทคนิค รวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มีทั้งหมด 6 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่, ขอนแก่น, ฉะเชิงเทรา, สมุทรสาคร, สงขลา และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรับคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.centrallabthai.com หรือ โทร. 08-9 249-0665, 08-9249-6608


กำลังโหลดความคิดเห็น