xs
xsm
sm
md
lg

“เซ็นทรัลแล็บ” จับมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยตั้งเป้าช่วยคนตัวเล็กทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เซ็นทรัลแล็บไทยลงเอ็มโอยูกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ตั้งเป้าใช้แล็บประชารัฐช่วยคนตัวเล็กทั่วประเทศ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการใช้แล็บประชารัฐที่ได้มาตรฐาน ISO ตรวจวิเคราะห์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ SMEs ไทย โดยมีนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และนายณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ลงนาม ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนามาตรฐานสินค้า ที่มีผลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่การหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการบรรจุภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ อาหารเครื่องดื่ม ประมง
ปศุสัตว์ เครื่องสำอาง และสมุนไพร

สาระสำคัญของการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การใช้แล็บประชารัฐตรวจวิเคราะห์ผลให้กับคนตัวเล็กที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ทั่วประเทศ รวมถึงสมาคมต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายของสมาพันธ์ เช่น สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย สมาคมโอทอปไทย การให้สิทธิการใช้คูปองแล็บประชารัฐ รอบ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. แก่สมาชิกของสมาพันธ์ฯ โดยผ่านการคัดกรองร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูล แหล่งผลผลิตเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยให้สมาคมต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯคัดเลือกมาเป็นตัวอย่าง พร้อมกับการแต่งตั้งศูนย์รับตัวอย่าง “เซ็นทรัลแล็บประจำจังหวัด” เพื่อร่วมกันสร้างโอกาสการเข้าถึงการใช้บริการแล็บประชารัฐด้วย

“ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต เกิดความตื่นตัวในการตระหนักถึงการบริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัย โดยใส่ใจตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นการทำธุรกิจบนพื้นฐานของการคิดเพื่อสังคม มีความรับผิดชอบ ที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว และเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบธุรกิจในภาพรวมของประเทศไทยต่อไปด้วย” นายสุรชัยกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...