xs
xsm
sm
md
lg

ชงตั้ง “วิวรรธน์ สุชาติ” นั่งประธาน กทพ.-รื้อบอร์ดการท่าเรือฯ ดึงเอกชนคุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
คมนาคมชง ครม. 18 ก.ค.นี้ตั้ง “วิวรรธน์ สุชาติ” นั่งประธานบอร์ด กทพ.อีกวาระ ขณะที่การท่าเรือฯ เสนอภาคเอกชนนั่งประธานคนใหม่

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการ (บอร์ด) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะครบวาระในวันที่ 20 ก.ค. ขณะนี้กระทรวงได้เสนอเรื่องแต่งตั้งบอร์ด กทพ.ชุดใหม่แล้ว คาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่ 18 ก.ค.นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมเสนอ ครม.วันที่ 18 ก.ค. เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ( บอร์ด) รัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ กทพ. และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) โดยตามขั้นตอนกระทรวงคมนาคมได้เสนอรายชื่อบอร์ดทั้ง 2 ชุดไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว และหาก ครม.อนุมัติ ในวันที่ 18 ก.ค.บอร์ดจะสามารถทำงานต่อเนื่องได้ทันที

โดยบอร์ด กทพ.ได้เสนอชื่อ พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เป็นประธานบอร์ดอีกวาระ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีการปรับเปลี่ยนจากชุดเดิมบ้างเพื่อความเหมาะสม ส่วนบอร์ด การท่าเรือฯ นั้นได้เสนอชื่อภาคเอกชนเข้ามาเป็นประธานบอร์ดคนใหม่แทน พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ซึ่งครบวาระเนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2560

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 24 ก.ค.นี้ คณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มี พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เป็นประธาน จะหมดวาระเช่นกัน ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม.ในสัปดาห์ต่อไป โดยประเมินว่า พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ จะได้รับการแต่งตั้งกลับมาเป็นประธานอีกวาระ

ด้าน พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานบอร์ด กทพ. กล่าวว่า บอร์ด กทพ.ชุดนี้จะครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 20 ก.ค. 2560 ซึ่งตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ระบุว่า หากบอร์ดหมดวาระลงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งใหม่ ส่วนจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาทำงานอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล ซึ่งตามระเบียบจะสามารถเป็นบอร์ด กทพ.ได้ต่อเนื่อง 2 วาระ วาระละ 3 ปี ดังนั้นกรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดอีกจะเป็นได้อีก 1 วาระเท่านั้น

สำหรับคณะกรรมการ กทพ.มีทั้งหมด 11 คน โดยเป็นกรรมการในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้แก่ ประธานบอร์ด และกรรมการอีก 4 คน เมื่อครบวาระจะต้องสรรหาเข้ามาใหม่ อีกส่วนเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานตามกฎหมายจำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ คมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) โดยมีผู้ว่าการ กทพ.เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อครบวาระสามารถอยู่ต่อได้ หรือจนกว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะมีคำสั่งเปลี่ยนตัวบุคคล
กำลังโหลดความคิดเห็น...