xs
xsm
sm
md
lg

พพ.รุกมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดึงกลุ่มอสังหาฯ ร่วมเครือข่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


พพ.โชว์ปฏิบัติการเชิงรุกปี 60 เร่งเครื่องอนุรักษ์พลังงานในอาคารทั้งมาตรการบังคับ และดึงเอกชนร่วมสร้างเครือข่าย ล่าสุด แอล.พี.เอ็น. ธุรกิจอสังหาฯ รายใหญ่เข้าร่วมแผนจัดการพลังงานระยะยาว ทั้งโครงการเก่าและโครงการที่ก่อสร้างใหม่ พร้อม ร่วม ก.มหาดไทย ผุดโรดแมปสร้างเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานใหม่ นำร่องอาคารที่มีพื้นที่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป เตรียมบังคับใช้ปี 2560

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ปี 2560 พพ.จะเร่งเรื่องนโยบายอาคารอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อเนื่องจากปีนี้ ทั้งการออกมาตรการบังคับ และมาตรการจูงใจ พื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ได้เกิดความร่วมมือกันที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแล้ว ได้แก่ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ ที่กำหนดแผนจัดการพลังงานในระยะยาว ทั้งโครงการเก่า และโครงการที่ก่อสร้างใหม่ เริ่มตั้งแต่การพัฒนา LPN Green Design ซึ่งเป็นขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรฐานอาคารสีเขียวสากล” นายประพนธ์กล่าว

สำหรับมาตรการบังคับนั้น ขณะนี้ พพ.อยู่ระหว่างผลักดันการบังคับใช้กฏหมายร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ให้อาคารที่จะขออนุญาตสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาดตั้งแต่ 10,000 ตางรางเมตรขึ้นไปจะต้องออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารหรือBuilding Energy Code (BEC) คาดว่าจะบังคับใช้ตั้งแต่กลางปี 2560 โดยครอบคลุมอาคาร 9 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ทั้งนี้ พพ.อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาเห็นชอบร่างกฏกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารเพิ่มเติมที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ในอาคาร 9 ประเภทแต่จะนำร่องที่ขนาด 10,000 ตางรางเมตรขึ้นไปก่อน ส่วนปี 2562 จะบังคับอาคารใหม่, ต่อเติม, ปรับปรุงที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป และปี 2565 จะเป็นอาคารสร้างใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนพื้นที่เกิน 2,000 ตร.ม.ซึ่งทั้งหมดเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP 2015) พ.ศ. 2558-2579
กำลังโหลดความคิดเห็น