xs
xsm
sm
md
lg

พพ.เตรียมเดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.เดินหน้าแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ หรือ EEP 2015 โชว์ปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งมาตรการบังคับ และ ดึงเอกชนร่วมสร้างเครือข่าย อนุรักษ์พลังงาน เผยกลุ่มธุรกิจอสังหาฯรายใหญ่ เข้าร่วมแผนจัดการพลังงานระยะยาว ทั้งโครงการเก่าและโครงการที่ก่อสร้างใหม่ ล่าสุดร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยผุดโรดแมป สร้างเกณฑ์มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานใหม่ นำร่องอาคารที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป เตรียมบังคับใช้ปี 2560 โดยความคืบหน้าในการดำเนินงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (EEP 2015 )พ.ศ. 2558 -2579 ขณะนี้ พพ.อยู่ระหว่างการปฏิบัติการในเชิงรุกใน 2 รูปแบบ ทั้งการจัดทำมาตรการบังคับใช้ในทางกฎหมาย และแผนการรณรงค์ และเชิญชวนภาคเอกชนเข้าร่วม เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งทั้งสองแนวทางจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนEEP 2015 ที่จะต้องลดสัดส่วนการใช้พลังงานให้ได้ 30% ภายในปี 2579
นายประพนธ์ กล่าวอีกว่า การทำงานในเชิงรุกของ พพ.ในปี 2559 และปี 2560 จะเร่งเรื่องนโยบายอาคารอนุรักษ์พลังงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการออกมาตรการบังคับ และมาตรการจูงใจ เพื่อให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้เกิดความร่วมมือกันที่เริ่มชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานแล้วได้แก่ บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ ที่กำหนดแผนจัดการพลังงานในระยะยาว ทั้งโครงการเก่า และโครงการที่ก่อสร้างใหม่ เริ่มตั้งแต่การพัฒนา LPN Green Design ซึ่งเป็นขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรฐานอาคารสีเขียวสากล
กำลังโหลดความคิดเห็น