xs
xsm
sm
md
lg

โรงแรมเถื่อนระบาด-ถล่มราคา “ทัวร์จีน” เพิ่มดันท่องเที่ยวพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ผู้จัดการรายวัน 360 - ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ เผยชัด ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจท่องเที่ยวพุ่ง แต่ภาวะโรงแรมนอกระบบยังเป็นปัญหารุนแรงเรื้อรัง ซ้ำร้ายแห่ถล่มตัดราคาโรงแรมในระบบ สะเทือนเป็นทิวแถว

นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่า จากการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2/59 ในช่วงเดือน พ.ค. 2558 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการเท่ากับ 97 อยู่ในระดับใกล้เคียงปกติคือ 100 โดยมีปัจจัยบวกที่สำคัญคือการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่พยายามกระตุ้นภาวะการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยอาจกล่าวได้ว่าภาวะโรงแรมในประเทศไทยกำลังประสบภาวะล้นตลาดเกินความต้องการ (Oversupply) ในสัดส่วนสูงถึง 30-40% โดยเฉพาะโรงแรมนอกระบบในลักษณะต่างๆ เช่น เกสต์เฮาส์, บังกะโล, โฮสเทล รวมถึงโรงแรมบูติกบางแห่งซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง 60% ขณะที่โรงแรมในระบบที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสัดส่วนเพียง 40%

ภาวะดังกล่าวส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางต่างนำกลยุทธ์ด้านราคามาใช้ในการแข่งขัน จนเกิดเป็นปัญหาตัดราคาระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบและนอกระบบ ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดใหญ่ หรือมีมาตรฐานระดับ 4-5ดาวไม่ค่อยได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจากมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว ดังจะเห็นได้จากผู้ประกอบการโรงแรมที่มีราคาห้องพักต่ำกว่า 1 พันบาทต่อคืนมีดัชนีความเชื่อมั่นดีกว่าปกติคือ 106 ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีราคาห้องพัก 1-5 พันบาทมีดัชนีความเชื่อมั่นเพียง 95 ส่วนโรงแรมระดับราคาห้องพักสูงกว่า 5 พันบาทต่อคืนมีดัชนีความเชื่อมั่นต่ำกว่าปกติเล็กน้อยคือ 98

“ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีราคาที่พักมากกว่า 1 พันบาทต่อคืนถือเป็นกลุ่มได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ในขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเลือกที่พักในระดับราคา 800-1,500 บาทต่อคืน ลดต่ำลงจากปี 2558 ประมาณ 10% ทางออกหนึ่งของผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจึงเป็นในลักษณะการร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอื่นๆ จัดแพกเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน ซึ่งในที่สุดแล้วราคาที่พักในแพกเกจทัวร์นั้นๆ แทบไม่ถึงจุดคุ้มทุนก็ว่าได้”

นายอิทธิฤทธิ์กล่าวด้วยว่า ปัญหาโรงแรมนอกระบบเกิดขึ้นและสะสมมานานหลายปีแล้ว ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็พยายามกวดขันให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นดำเนินการอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องการจดทะเบียน การเสียภาษี การจัดระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ก็ยังคงมีผู้ประกอบการใหม่ๆ ที่ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร แนวทางหนึ่งในการแก้ไขจึงควรสรรหามาตรการช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจด้านต่างๆ ในการนำโรงแรมเหล่านั้นเข้าสู่ระบบ โดยในระยะยาวควรมีการสำรวจความต้องการห้องพักในแต่ละพื้นที่เพื่อออกกฎข้อบังคับ หรือควบคุมไม่ให้มีการก่อสร้างโรงแรมใหม่ในพื้นที่ที่มีความต้องการไม่มากพอ

*** มั่นใจนักท่องเที่ยวจีนกระตุ้นท่องเที่ยวไทย ***
นายอิทธิฤทธิ์กล่าวถึงปัจจัยบวกที่มีผลต่อความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวคือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยว่า จากข้อมูลเบื้องต้นของกรมการท่องเที่ยวเมื่อเดือน เม.ย. 59 คาดว่าในไตรมาสที่ 2/59 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 7.58 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.6% และคาดว่าในไตรมาสที่ 3/2559 จะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.49% คิดเป็นจำนวน 8.15 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.09 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7% นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 3.97 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25.92% และนักท่องเที่ยวจากยุโรป 1.11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.40% ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 33.87ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.35% มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.83% จากปี 2558

“ในปี 2559 คาดว่าจะเป็นปีแรกที่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยสูงเป็นสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด หรือมากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยได้อย่างดี โดยแต่ละคนมีอัตราการใช้จ่ายประมาณ 5 หมื่นบาทต่อทริป 5-7 วัน โดยช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 8 แสนคน และคาดว่าในไตรมาสที่ 3/2559 จะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 2.68 ล้านคน เพิ่มขึ้น 27.09%”กำลังโหลดความคิดเห็น...