xs
xsm
sm
md
lg

รร.สามพรานฯ วูบ เร่งปรับทิศ เจาะ “กลุ่มไมซ์-เกษตรอินทรีย์ - โหมออนไลน์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“อรุษ นวราช” กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม
ผู้จัดการรายวัน 360 - เศรษฐกิจไทยชะลอตัวพ่นพิษไม่หยุด “โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม” ผู้ริเริ่มโครงการ “สามพรานโมเดล” ยอมรับรายได้ปี 58 ต่ำกว่าเป้า มีอัตราเข้าพักเฉลี่ยเพียง 45% แต่ยังย้ำจุดยืนการเป็น “ศูนย์รวมการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร” เตรียมรีโนเวทห้องพัก พร้อมเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์และโหมทำตลาดออนไลน์จากเดิมที่เน้นประชาสัมพันธ์เป็นหลัก หวังรายได้เติบโตขึ้น 20% ในปี 60

นายอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ นครปฐม ผู้ริเริ่มโครงการ “สามพรานโมเดล” เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้โรงแรมฯ มีรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการปรับแผนการตลาดใหม่ โดยจะเน้นตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาในลักษณะอุตสาหกรรมไมซ์มากขึ้น แต่ยังคงยึดนโยบายหลักในการดำเนินงานด้านศูนย์รวมการทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจรเช่นเดิม

ปัจจุบันโรงแรมมีขนาด 160 ห้องพัก ในปี 2558 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพียง 45% สามารถทำรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนรายได้เป็นการเข้าพัก 50% การจัดเลี้ยงและประชุม 30% และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะไปเช้า-เย็นกลับ (Day Tour) 20% โดยลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมส่วนใหญ่เป็นคนไทย 80% ต่างชาติ 20% แต่ในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเยี่ยมชมโครงการเกษตรอินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ 90% คนไทย 10% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา

“ในปี 2559 มีแผนทำการตลาดผ่านเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์มากขึ้นจากเดิมที่เน้นประชาสัมพันธ์ พร้อมกันนั้นยังจะลงทุนปรับปรุงห้องพักใหม่แต่ยังไม่ได้กำหนดงบประมาณ โดยคาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยจะเพิ่มเป็น 50% พร้อมเพิ่มรายได้ขึ้นอย่างน้อย 10% ในปี 2559 และเติบโตขึ้น 20% ในปี 2560”

นายอรุษ กล่าวด้วยว่า แนวทางการทำตลาดอุตสาหกรรมไมซ์นอกจากจะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าจัดประชุมสัมมนาแล้ว โรงแรมฯ ยังจะทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมไมซ์ได้มีการซื้อจัดซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง ล่าสุดรับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” และกลุ่มพันธมิตรรวม 13 ราย ร่วมลงนามในโครงการ “Farm to Functions” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการประสานพลังของ 3 ภาคส่วน คือ รัฐบาล เอกน และประชาชนตามนโยบายประชารัฐ เพื่อรับซื้อข้าวออแกนิกที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements - IFOAM) แบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางจาก “กลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ” เป็นจำนวน 300 ตันต่อปี

นายอรุษ กล่าวด้วยว่า โรงแรมฯ ยังคงยึดจุดยืนการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตพื้นบ้าน โดยเฉพาะการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 8 กลุ่มใน จ.นครปฐม และ 1 กลุ่มใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เฉลี่ย 9 ครั้งต่อเดือน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 1 พันราย แต่มีจำนวนที่ขับเคลื่อนและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพียง 100 กว่าราย

“โรงแรมฯ พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรไม่นำสารเคมีมาใช้ในการเพาะปลูก โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองตามมาตรฐานสากลคือ IFOAM พร้อมกันนั้นยังแนะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามาตรฐาน โดยโรงแรมฯ จะเป็นผู้ช่วยทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เหล่านั้นด้วยการใช้ช่องทางตลาดสุขใจภายในโรงแรม รวมถึงนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมโครงการต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี” นายอรุษ กล่าวในตอนท้ายกำลังโหลดความคิดเห็น